Pasmaak u eie Stel Boeke (Gevorderd)

Parent Previous Next

This option allows you to create your own Set of Books, without using any of the Sets of Books (templates) which TurboCASH has already included for you to select and customise according to your needs.

Hierdie opsie, skep 'n nuwe Stel Boeke van begin af sonder dat een van die reeds vooraf opgestelde Stelle Boeke as basis gebruik word.

Die Stel Boeke wat met hierdie opsie geskep word, bevat geen Tabel van rekeninge, opstelling vir joernale, dokumente, ens., nie. Dit moet alles van die begin af geskep, gekonfigureer en gestel word.  

Dit word aanbeveel dat hierdie opsie deur gevorderde gebruikers behoort gebruik word.

Sodra 'n Stel Boeke met hierdie opsie geskep het, sal u Tabel van rekeninge slegs uit drie (3) rekeninge (d.i. Debiteurekontole, Krediteurekontrole en Behoue Inkomste), bestaan.

U sal al u rekeninge (grootboek, bank, BTW, ens.) self moet skep.

Om 'n Stel Boeke met die Pasmaak u eie Stel Boeke (Gevorderd) te skep:

1.Druk F10; of op die Begin-duimgids, kies Skep Stel Boeke  

2.Kies "Pasmaak u eie stel Boeke (Gevorderd)?"

3.Kliek Volgende.

4.Sleutel die naam vir u Stel Boeke in.

Kyk na die plek (omslag) waarin die Stel Boeke geskep sal word. Dit sal die "...\books\" omslag van u TurboCASH installasie wees. Indien u die Stel Boeke op 'n ander plek wil installeer, kliek op die Rondsoek knoppie.

5.Kliek Volgende.

6.Die verstek "Rekening karakters is 3. Stel die aantal karakters.  

Die meeste van die Stelle Boeke wat in TurboCASH geïnstalleer is, bevat 3-karakters vir hoofrekeninge  in die Tabel van Rekeninge. Die Amerikaanse Stelle Boeke bevat 5-karakters vir hoofrekeninge.

Hierdie opsie laat u toe om 'n Stel Boeke met 4-karakters tot en met 8-karakters vir hoofrekeninge re skep:

4-karakter Algemene Grootboek hoofrekening - sleutel 'n 4-karakter numeriese kode vir u Krediteure-, Debiteurkontrole rekeninge en die Behoue Inkomsterekening in (byvoorbeeld. 9000, 7000 en 5100).

5-karakter Algemene Grootboek hoofrekening - sleutel 'n 5-karakter numeriese kode vir u Krediteure-, Debiteurkontrole rekeninge en die Behoue Inkomsterekening in (byvoorbeeld. 90000, 70000 en 51000).).

6-karakter Algemene Grootboek hoofrekening - sleutel 'n 6-karakter numeriese kode vir u Krediteure-, Debiteurkontrole rekeninge en die Behoue Inkomsterekening in (byvoorbeeld. 900000, 700000 en 510000).

7-karakter Algemene Grootboek hoofrekening - sleutel 'n 7-karakter numeriese kode vir u Krediteure-, Debiteurkontrole rekeninge en die Behoue Inkomsterekening in (byvoorbeeld. 9000000, 7000000 en 5100000).

8-karakter Algemene Grootboek hoofrekening - sleutel 'n 8-karakter numeriese kode vir u Krediteure-, Debiteurkontrole rekeninge en die Behoue Inkomsterekening in (byvoorbeeld. 90000000, 70000000 en 51000000).

Dié kodes of nommers vir rekeninge in die Tabel van Rekeninge moet sorgvuldig beplan en gestruktureer word.

7.Sleutel die numeriese rekeningkodes vir die aantal karakters in (byvoorbeeld, 7000 vir die Debiteurekontole, 9000 vir die Krediteurekontrole en 5100 vir die Behoue Inkomste rekening) in.

8.Kliek op die Volgende knoppie. Elke keer wat u op die Volgende knoppie, kliek, sal die volgende skerms geïnisieer word:

a)Opstel onderneming - Hier word die onderneming se besonderhede soos die adres, e-posadres, kontaknommers, onderneming se registrasie- en BTW-registrasienommers, ens. ingesleutel.  Dit sal op verslae, lyste en dokumente vertoon word. U kan ook kies of u verslae, dokumente en lyste outomaties na die skerm, drukker, lêer, faksimilee of e-pos gedruk moet word. U kan ook die u “Windows” bedryfstelsel se datum- en geldeenheid formate hier stel. U kan ook u onderneming se logo wat u op dokumente en rekeningstate wil vertoon, hier laai. U moet die opsie om die logo op dokumente te druk (of nie) in die Opstel dokumente stel.

b)Finansiële periodes - Stel die aantal maande en die begin van u finansiële jaar. U kan ook kies om die postering van transaksies (in joernale en dokumente) vir spesifieke periodes in die huidige jaar asook vorige jare te blokkeer.

c)Joernaaltipes - Skep, skrap of stel die opsies vir joernale waarin u transaksies in joernale wil prosesseer. U kan ook joernaaltipes aan verkoopsdokumente (d.i. fakture, en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere) koppel (Opstel → Dokumente) waarin die transaksies wat in dokumente gegenereer word, na die grootboek te posteer.

d)Groepe - U kan tot 2 verslaggroepe vir u algemene grootboekrekeninge, debiteure, krediteure, voorraaditems en dokumente stel. U kan dan dié bestaande verslaggroepe benut om wanneer u ‘n rekening, krediteur, debiteur, voorraaditem skep, of dokumente prosesseer, deur ‘n spesifieke verslaggroep te kies. Wanneer u verslae druk, kan u ook verslae of dokumente vir ‘n spesifieke verslaggroep druk, of die volgorde waarvolgens die verslaggroepe op verslae vertoon moet word, kies.  

e)Verkoopspersoon - Skep of skrap verkoopspersone wat u voorraaditems of dienste sal verkoop, te skep of te skrap. Dié verkoopspersone kan gekies word wanneer verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) wat op ‘n debiteur (kliënt / klant) betrekking het, geprosesseer word. Dié verkoopspersone kan ook vir aankoopdokumente (bestellings, aankope en verskafferretoere) gekies word.

f)Opstel dokumente - Stel die verstek opstelling vir u verkoopsdokumente (d.i. kwotasies, fakture en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. bestellings, aankope en verskafferretoere). U kan ook joernaaltipes waarin u die transaksies wat u op dié dokumente invoer, na die grootboek opdateer gaan word, stel. U kan ook die opskrifte en boodskappe spesifiseer wat u op die dokumente en rekeningstate vir debiteure (kliënte / klante) wil laat druk, asook of u die standaard logo, indien u dit opgestel het, op die dokumente moet vertoon. Indien u op die Bladsy opstel knoppie kliek, sal die "Dialoog" skerm vertoon word waar u die drukker kan stel of spesifiseer. U kan ook kies om dokumente outomaties na die grootboek te posteer wanneer joernale gedruk word.

g)Opstel voorraad - U kan die eenhede van voorraaditems vir goedere en dienste definieer, die verkoopspryse se beskrywings definieer. U kan ook die Koste van verkope opstel. Daar is ook verskeie opsies om voorraad en dokument prosessering stel.

9.Kliek op die Volgende knoppie.

10.Kliek Voltooi. Die nuwe gevorderde Stel Boeke sal outomaties, in Engels ("English") verstek taal, oopgemaak word.

Dit word sterk aanbeveel dat u die volgende aksies neem voordat begin om u rekeninggroepe, rekeninge dokumente ens. begin konfigureer:

1.Stel Taal  (Opstel-duimgids, kies Toegangsbeheer).

2.De-aktiveer die  Bankinvoer inprop-program.

3.Vertaal en pasmaak die rekeningtipes, dokumenttipes, groepe, ens. ("Types" (Aksie-duimgids, kies Nutsitems → Pasmaak taal).


Stappe nadat die Pasmaak u Eie Stel Boeke (Gevorderd), geskep is


Stel Taal


Die nuwe gevorderde Stel Boeke sal outomaties in Engels ("English") verstek taal oopgemaak word. Indien u in Afrikaans of 'n ander taal wil werk, moet u die Stel Boeke vir die Taal stel. .

Om 'n Taal vir 'n Stel Boeke te stel:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Toegangsbeheer.  

2.Op die Standaard sekuriteit-duimgids (verstek), kies die taal (d.i. "af-Afrikaans").

3.Kliek Pas toe en maak die Toegangsbeheer skerm toe.

4.Maak die Stel Boeke weer oop.


De-aktiveer die  Bankinvoer inprop-program


By verstek, is die Bankinvoer inprop-program se stelling geaktiveer

Die Bankinvoer inprop-program is 'n kommersiële produk.

U kan dan die transaksies vanaf u bankstate invoer en die toewysings outomatiseer. Die proses sal u aansienlik tyd spaar.

Indien u nie die Bankinvoer inprop-program nie wil gebruik nie moet u dit onaktief stel deur die "Verstek bankrekonsiliasie metode" veld in die Dataparameters ("Setup → System parameters" op die Opstel-duimgids) kies (merk).

Wysig name vir Dokument-tipes  

U moet ook van die etikette en rekords se name wysig:

Change the descriptions on the Types tab on Tools → Customise languages (Setup ribbon). If you have a different language than English, you need to translate the descriptions for your language or specific requirements.

Document types

Die Dokumente op die Dokumente skerm sal in Engels vertoon en nie met die Dokumente se beskrywings ooreenstem nie.  


Om dit reg te stel

1.Op die Aksie-duimgids, kies Nutsitems → Pasmaak taal.

2.Kliek op die Types-duimgids.

3.Vertaal en wysig die beskrywings in die "Types" tabel vir u Stel Boeke en taal.

4.Die opsies is soos volg:

a)Rekeningtipes

i)General Ledger

ii)Debtor

iii)Creditor

iv)Bank Account

v)Tax Account

b)Dokumenttipes

i)Invoice

ii)Credit Note

iii)Purchase

iv)Goods Returned

v)Quote

vi)Order

Hierdie dokumenttipes moet in die enkelvoud wees aangesien die opskrifte op die volgende uitlglêers sal druk.

Documentlayout - (LabelID3174)

Documentlayout (10 Codes) - (LabelID906276)

Documentlayout (15 Codes) - (LabelID906277)

Documentlayout (No Codes) - (LabelID906278)

Indien u vir 'n debiteur (kliënt / klant) 'n faktuur stuur moet daar die op die FAKTURE vertoon word nie.

Sien - https://sourceforge.net/p/turbocash/bugs/305/

c)Adjustment

d)Statement

e)Remiitance

f)Delivery Note

g)Groepe - Die beskrywings van u rekeninggroepe wat hier vertaal of volgens u behoeftes aangepas is, sal die Opskrifte van u Groepe (Opstel-duimgids) wees.

i)Account Reporting Group 1 Name

ii)Account Reporting Group 2 Name

iii)Debtor Reporting Group 1 Name

iv)Debtor Reporting Group 2 Name

v)Creditor Reporting Group 1 Name

vi)Creditor Reporting Group 2 Name

vii)Stock Reporting Group 1 Name

viii)Stock Reporting Group 2 Name

ix)Document Reporting Group 1 Name

x)Document Reporting Group 2 Name

xi)Payment Type Name

xii)Salesman

h)Serial Number

i)Financial Entry

Die res van die items in die "Types"-duimgids is Kleure (temas) en velde vir die Verslagskrywer wat slegs op TurboCASH3 en TurboCASH4 betrekking het. Dit is nie op  TurboCASH5 van toepassing nie.


Die Groepe vir Projekte, Kostesentrum 1, Kostesentrum 2 en Tale, is nie met die Pasmaak u eie Stel Boeke (Gevorderd) opsie beskikbaar nie. U sal die Groepe met die SQLBrowser inprop-program kan skep.


Om Groepe vir Projekte, Kostesentrum 1 en Kostesentrum 2 en Tale te skep


To add missing groups:

If you intend to use Projects, Cost centres and / or Multi-language Set of Books, you need to add these Groups manually:


1.Launch the SQLBrowser plug-in Tools → Plugins Tools → SQLBrowser on the Setup ribbon.

2.Select the TYPES table.

3.The last record WTYPEID - 93 in the TYPES table. Insert or Add a new record (you may also use the down arrow on your keyboard).

4.Add Groups - Type the following records and type 2 in the WTYPEPARENT column:

o1000 - Projects

o1002 - Cost centre 1

o1003 - Cost centre 2

o1004 - Languages

5.Add Paper types - Type the following records and type 5 in the WTYPEPARENT column:

o55 - Till slip

o56 - New plain

6.Close the SQLBrowser

SQLBrowser - Manual - Shop - Once-off license -

Activate the SQLBrowser plug-in Tools → Activate Plugins (select Tools → SQLBrowser and click Activate plugin) on the Setup ribbon.

The groups will be added on Setup → Groups

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator