Opstel dokumente

Parent Previous Next

Die “Opstel dokumente” word gebruik om die verstek opstelling vir u dokumente (fakture, kredietnotas, kwotasies, bestellings, aankope en terugsendings) te doen.

Alle dokumentnommers begin met “000001” wat met 2 alfabetiese karakters voorafgegaan word (d.i. “FK” vir fakture, “KN” vir kredietnotas, “AK” vir aankoopdokumente, “VR” vir verskafferretoere, “BS” vir bestellings en “KW” vir kwotasies). U kan dit verander om by u nommerstelsel in te pas.

Indien u reeds soortgelyke dokumente gebruik het, kan u die laaste nommer wat u in u vorige rekeningkundige stelsel uitgereik het, spesifiseer. Wanneer u dokumente skep, sal die volgende nommer vir elk van die dokumente genereer word.

Die joernaaltipes waarin u die transaksies wat u op dié dokumente invoer, na die grootboek opdateer gaan word, is reeds vir u opgestel.

U kan ook die opskrifte en boodskappe spesifiseer wat u op die dokumente en rekeningstate vir debiteure (kliënte / klante) wil laat druk, asook of u die standaard logo, indien u dit opgestel het, op die dokumente moet vertoon.

U kan ook kies om dokumente outomaties na die grootboek te posteer wanneer joernale gedruk word.

Indien u as 'n Maatskappy, Beslote korporasie, ens. geregistreer is, of enige onderneming wat volgens een of ander wetgewing vereis word dat u u registrasienommer op alle dokumentasie vertoon, moet u eerstens dié registrasienommer in die "Registrasienr." veld in die Opstel onderneming (Opstel-duimgids) insleutel voordat u dokumente genereer.

Indien u vir BTW geregistreer is, moet u ook eerstens u BTW-registrasienommer in die "BTW-Registrasienr." veld in die Opstel onderneming (Opstel-duimgids) insleutel voordat u dokumente genereer.

Om dokumente te op te stel:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Opstel dokumente.  

2.Kliek op elk van die duimgidse en kontroleer en wysig waar nodig.

3.Riglyne vir die dokument-tipes is soos volg:

a)Debiteur (kliënt / klant) dokumente:

i)Fakture - Dit sal die brondokument vir verkope skep. Wanneer die faktuur na die grootboek opgedateer word, sal die nodige transaksies in die grootboek opdateer.

ii)Kredietnotas - Dit sal die brondokument vir verkope wat terug gestuur is, skep. Dit kan die volledige faktuur kanselleer, of gedeeltes daarvan regstel. Wanneer die kredietnota na die grootboek opgedateer word, sal die nodige transaksies in die grootboek opdateer.  

iii)Kwotasies - Dit sal die 'n brondokument skep wat die belofte om goedere / en of dienste teen 'n spesifieke hoeveelhede en sekere pryse binne 'n bepaalde periode aan 'n Debiteur (kliënt / klant) te verskaf.  Kwotasies sal geen transaksies prosesseer nie. Indien die Debiteur (kliënt / klant) die kwotasie aanvaar, kan die kwotasie bevestig word en na 'n faktuur omskep word. Wanneer die faktuur na die grootboek opgedateer word, sal dit die nodige transaksies skep.  

b)Krediteur (verskaffer) dokumente:

i)Aankope - Dit sal die brondokument vir aankope skep. Wanneer die aankoopdokument na die grootboek opgedateer word, sal die nodige transaksies in die grootboek opdateer.

ii)Verskafferretoere - Dit sal die brondokument vir aankope wat terug gestuur is, skep. Dit kan die volledige aankoopdokument kanselleer, of gedeeltes daarvan regstel. Wanneer die Verskafferretoere na die grootboek opgedateer word, sal die nodige transaksies in die grootboek opdateer.

iii)Bestellings -  Dit sal die 'n brondokument skep om goedere / en of dienste vanaf 'n Krediteur (verskaffer) te bestel.  Bestellings sal geen transaksies prosesseer nie. Indien die goedere / en of dienste vanaf 'n Krediteur (verskaffer) ontvang is of gelewer is, kan die bestelling bevestig word en na 'n aankoopdokument omskep word. Wanneer die aankoopdokument na die grootboek opgedateer word, sal dit die nodige transaksies skep.

4.Kliek op die  Rekeninge opstel-duimgids.  

5.Sleutel die boodskap (tot 3 reëls) in.  

6.Kliek Goed.  

Indien u op die Bladsy opstel knoppie kliek, sal die "Dialoog" skerm vertoon word waar u die drukker kan stel of spesifiseer.

U kan ook op die Verslae-duimgids; of op die Opstel-duimgids, kliek om die "Dialog" skerm te inisieer  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator