Laat TurboCASH u help om 'n Stel Boeke te skep

Parent Previous Next

Om 'n Stel Boeke te skep, neem slegs 'n paar minute. DieSkeppingsassistent” sal u deur die proses neem om 'n Stel Boeke te skep.

Om 'n Stel Boeke te skep:

1.Druk F10; of op die Begin-duimgids, kies Skep Stel Boeke. Die Skeppingsassistent bied drie (3) opsies om 'n Stel Boeke te skep.

2.Maak seker dat die verstek opsie “Laat TurboCASH u help om 'n Stel Boeke te skep”. Kliek Volgende. Op die volgende skerm (“Watter Stel Boeke wil u gebruik?”) moet u 'n Stel Boeke kies as basis om u eie Stel Boeke te skep.

3.Die “Download books” skerm sal outomaties vertoon word.  Dit word aanbeveel dat u dié “Download books” skerm toemaak.

U kan egter steeds dié “Download books” skerm inisieer, deur op die “Aanlyn“ knoppie op die “Watter Stel Boeke wil u gebruik?” skerm te kliek.

Opgedateerde Stelle Boeke (behalwe “Nederland”) is by die installasie van TurboCASH5 weergawe 969 ingesluit.

U kan op die Rondsoek knoppie kliek, om 'n ander Stel Boeke in die “...\Bin\Repository” gids te kies.

Dit word aanbeveel dat u "AF-SUID-AFRIKA", gebruik, aangesien dit generies is vir die meeste besighede / ondernemings / organisasies is. U kan ook ander Stelle Boeke kies deur op die Rondsoek knoppie te kliek. Ander Afrikaanse Stelle Boeke is in die ...\Bin\Repository\AF-BEDRYWE vir spesifieke industrieë (d.i. BOERDERY, DIENS, HANDELAAR, KERK, MEDIES, PERSOONLIK, VERVAARDIGING of WERKSWINKEL) beskikbaar.

4.Kies u Stel Boeke, byvoorbeeld, “AF-HAFRIKAANS” en kliek Volgende.

5.Sleutel u die naam van u Stel Boeke in.

6.Kliek Volgende.

7.Kies (merk) alle opsies.

8.Kliek Voltooi.

9.Maak seker dat die naam van die Stel Boeke korrek is en kliek Ja om te bevestig.

10.Die volgende skerms (op die Opstel-duimgids) sal outomaties geïnisieer word. Dit sal u in staat stel om die basiese inligting en opstelling te finaliseer om 'n werkende Stel Boeke te skep:

a)Opstel onderneming - Hier word die onderneming se besonderhede soos die adres, e-posadres, kontaknommers, onderneming se registrasie- en BTW-registrasienommers, ens. ingesleutel.  Dit sal op verslae, lyste en dokumente vertoon word. U kan ook kies of u verslae, dokumente en lyste outomaties na die skerm, drukker, lêer, faksimilee of e-pos gedruk moet word. U kan ook die u “Windows” bedryfstelsel se datum- en geldeenheid formate hier stel. U kan ook u onderneming se logo wat u op dokumente en rekeningstate wil vertoon, hier laai. U moet die opsie om die logo op dokumente te druk (of nie) in die Opstel dokumente stel.

b)Finansiële periodes - Stel die aantal maande en die begin van u finansiële jaar. U kan ook kies om die postering van transaksies (in joernale en dokumente) vir spesifieke periodes in die huidige jaar asook vorige jare te blokkeer.

c)Joernaaltipes - Skep, skrap of stel die opsies vir joernale waarin u transaksies in joernale wil prosesseer. U kan ook joernaaltipes aan verkoopsdokumente (d.i. fakture, en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere) koppel (Opstel → Dokumente) waarin die transaksies wat in dokumente gegenereer word, na die grootboek te posteer.

d)Groepe - U kan tot 2 verslaggroepe vir u algemene grootboekrekeninge, debiteure, krediteure, voorraaditems en dokumente stel. U kan dan dié bestaande verslaggroepe benut om wanneer u ‘n rekening, krediteur, debiteur, voorraaditem skep, of dokumente prosesseer, deur ‘n spesifieke verslaggroep te kies. Wanneer u verslae druk, kan u ook verslae of dokumente vir ‘n spesifieke verslaggroep druk, of die volgorde waarvolgens die verslaggroepe op verslae vertoon moet word, kies.  

e)Opstel dokumente - Stel die verstek opstelling vir u verkoopsdokumente (d.i. kwotasies, fakture en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. bestellings, aankope en verskafferretoere). U kan ook joernaaltipes waarin u die transaksies wat u op dié dokumente invoer, na die grootboek opdateer gaan word, stel. U kan ook die opskrifte en boodskappe spesifiseer wat u op die dokumente en rekeningstate vir debiteure (kliënte / klante) wil laat druk, asook of u die standaard logo, indien u dit opgestel het, op die dokumente moet vertoon. Indien u op die Bladsy opstel knoppie kliek, sal die "Dialoog" skerm vertoon word waar u die drukker kan stel of spesifiseer. U kan ook kies om dokumente outomaties na die grootboek te posteer wanneer joernale gedruk word.

f)Verkoopspersoon - Skep of skrap verkoopspersone wat u voorraaditems of dienste sal verkoop, te skep of te skrap. Dié verkoopspersone kan gekies word wanneer verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) wat op ‘n debiteur (kliënt / klant) betrekking het, geprosesseer word. Dié verkoopspersone kan ook vir aankoopdokumente (bestellings, aankope en verskafferretoere) gekies word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad