Opstel dokumente - Kredietnotas

Parent Previous Next

Om Kredietnotas te stel:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Opstel dokumente.

2.Kies die Kredietnotas-duimgids.

3.Kies en / of sleutel die volgende opsies in:

a)Volg. kredietnotanommer - Die kredietnotas is reeds as KN000001 vir u opgestel. In Engelse Stelle Boeke is dit as CR000001 (vir "Credit notes") opgestel.  Dit word aanbeveel dat die kredietnota se nommer met 'n voorvoegsel begin om dit van ander dokumente en joernale te onderskei, (byvoorbeeld, KN000001) en die dokumenttipe te identifiseer.  

b)Kredietnotajoernaal - Kies die Verkoopsretoere joernaal. Kredietnotas en transaksies in die Verkoopsretoerejoernaal (Joernale op die Aksie-duimgids), sal in die verkoopsretoere joernaal geprosesseer word.

c)Uitleglêer - Die uitleglêer wat u hier kies, sal op alle kredietnotas in die Stel Boeke druk. Sien die uitleglêers vir verkoopsdokumente wat beskikbaar is om u met u keuse te help.

U kan ander uitleglêers vir 'n spesifieke debiteur (kliënt / klant) stel. Dit kan u op die Afleweringsadres-duimgids Debiteure (Aksie-duimgids) stel.

d)Uitleglêer 2 - Hierdie opsie is opsioneel. Indien u 'n tweede uitdruk of in 'n ander formaat (uitleglêer) die kredietnota wil druk, kan u ook 'n ander uitleglêer kies.

Indien u afleweringsnotas wil druk kan u die Afleweringsnota (geen kodes) of die Afleweringsnota (15 kodes) uitleglêer kies.

e)Kredietnota opskrif - Hierdie opskrif word nie in die algemeen op uitleglêers gedruk nie, Maar, dit word aanbeveel dat Kredietnota gebruik word.

f)Kredietnotaboodskap - Sleutel 'n boodskap in wat op alle kredietnotas gedruk moet word.

4.Kliek op die ander Dokumente om dit ook op te stel.

5.Sodra u klaar is, kliek Goed.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator