Debiteure - Afleweringsadres-duimgids

Parent Previous Next

Die opsies is soos volg:

1.Afleweringsadres - Tot drie (3) reëls vir die afleweringsadres asook die poskode. Die land kan ook gekies word.

2.Poskode - Sleutel 'n geldige poskode in.

3.Land - Verstek is "Leeg". U kan 'n land kies.

4.Boodskap, Staatboodskap 1, Staatboodskap 2 en Staatboodskap 3 - Sleutel die boodskap in wat op die rekeningstate (Verslae-duimgids → Verslae → Debiteure → Uitstaande - Rekeningstate) vir die debiteur (kliënt / klant) gedruk moet word.

Hierdie boodskapvelde is slegs on 'n geselekteerde debiteur (kliënt / klant) se rekening van toeoassing.

U kan 'n globale  rekeningstaatboodkap in die Rekeningstaat opstel duimgids in Opstel dokumente (Opstel-duimgids) insleutel eat op alle debiteure (kliënte / klante) se rekeningstate sal druk.

5.Uitleglêers - Die velde is opsioneel.                  

Indien geen dokumentuitleglêers vir die debiteur (kliënt / klant) hier gekies is nie, sal die verstek dokumentuitleglêers wat in vir Fakture, Kredietnotas en Kwotasies  wat in die Opstel dokumente (Opstel-duimgids) gekies is, gebruik word om dokumente te druk.  

U kan ander dokumentuitleglêers kies wat slegs vir die debiteur (kliënt / klant) se rekening gebruik word om dokumente te druk.

a)Uitleglêer 1 - Faktuur

b)Uitleglêer 2 - Kredietnota

c)Uitleglêer 3 - Kwotasie

6.Stuur dokumenttipe – U kan kies om die dokument te druk, druk die dokument en stuur e-pos of e-pos aan.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator