Debiteurrekeninge

Previous Next

U sal dié opsie gebruik wanneer u ‘n nuwe debiteurrekening wil skep, ‘n bestaande debiteurrekening wil wysig (byvoorbeeld naam, kontakpersoon, adres, telefoon-, faksnommers, e-posadres, rekeningkundige terme, ens.) of ‘n bestaande debiteurrekening wil skrap.

Alle rekeninge vir debiteure (kliënte / klante) word op 'n skerm gelys. U kan die kragtige filter en sorteer opsies gebruik om 'n spesifieke debiteurrekening te soek of debiteurrekeninge te groepeer.

Om debiteurrekeninge te inisieer:

1.Druk F4, of op die Aksie-duimgids, kies Debiteure.

2.LinkerbalkDie opsies, is soos volg:

a)Nuwe – Dit sal 'n blanko debiteurrekening skerm oopmaak om 'n nuwe debiteurrekening te skep.

b)Skrap – Skrap 'n geselekteerde debiteurrekening.

c)Redigeer – Dit sal die geselekteerde debiteurrekening oopmaak.

U kan ook op 'n geselekteerde debiteurrekening dubbel-kliek.

d)Stoor – Dit sal enige veranderings (wysigings) op die debiteurrekening stoor.

e)Kanselleer – Dit sal enige veranderings (wysigings) op die debiteurrekening kanselleer.

f)Uitvoer – Sal alle data in die skerm (asook versteekte kolomme) na die verstek ontledingstaat (“spreadsheet”) van u stelsel uitvoer. Slegs dié geselekteerde rekeninge of dié rekeninge wat aan u sorteer en filter opsies voldoen, sal uitgevoer word.

3.Soek / Filter (Boonste balk)

a)Filter Column -  "Geen" is die verstek. U kan enige van die kolomme, (byvoorbeeld, Debiteurkode, Naam, Kontakpersoon, Debiteurgroep 1, Debiteurgroep 2, Adres 1, Adres 2, Adres 3, Poskode, Telefoon 1, Telefoon 2, Faks, Epos, Bankrekeningtipe, Bankrekeningnommer, Laaste faktuur, Verwysing, Dae verskuldig, Debiteurgroep 1 Sorteer, Debiteurgroep 2 Sorteer, Afleweringsadres, Afleweringsadres2, Afleweringsadres3, Afleweringsadres poskode, Afleweringsadres Land, X, ens.), kies.  

b)SoortgelykKies 'n operateur (d.i. “gelyksoortig, = (is gelyk aan), < (kleiner as), > (groter as), <= (kleiner as of gelyk aan), >= (groter as of gelyk aan) of <> (tussen kleiner as en groter as).   

c)Waarde – Sleutel teks in, byvoorbeeld, stad, telefoonnommer, poskode, ens. in.

d)Filter knoppie – kliek om u data te filtreer / soek. Slegs dié data wat aan u filter / soek kriteria voldoen, sal gelys word.  

e)Skoonmaak knoppie – Kliek om die filter te kanselleer. Alle rekeninge sal weer gelys word.

f)Wys onaktiewe - By verstek word alle debiteurrekeninge, ongeag van hul status (aktief of onaktief) gelys. Indien u nie 'n debiteurrekening kan skrap nie, byvoorbeeld, indien daar reeds transaksies teen 'n debiteurrekening geposteer is, kan u dié debiteurrekening se status (Rekeningkundige inligting-duimgids) as onaktief stel om te voorkom dat transaksies teen dié rekening geposteer word. U sal egter steeds verslae vir die debiteurrekening kan druk. Die debiteurrekening sal by verstek nie op die Debiteurrekeninge lys vertoon word nie. Indien u dié “Wys onaktiewe” veld kies (merk), sal die onaktiewe rekening(e) gelys word.

4.Reëltelling – Die aantal rekords (rekeninge) wat gelys word.

5.Konteks-kieslys – Die volgende opsies is beskikbaar:

a)Skep fakture – Skep 'n nuwe faktuur vir die geselekteerde debiteur (kliënt / klant).

b)Skep Kredietnotas - Skep 'n nuwe kredietnota vir die geselekteerde debiteur (kliënt / klant).

c)Skep Kwotasie - Skep 'n nuwe kwotasie vir die geselekteerde debiteur (kliënt / klant).

d)Reports” (Verslae) – U kan kies om die etiket vir die geselekteerde debiteur se posadres of afleweringsadres te druk.

e)Debiteurgroep 1 - Alle debiteurgroepe wat u vir Debiteurgroep 1 geskep het, sal hier gelys word. Indien u debiteurgroep1 per abuis nie aan 'n debiteurrekening gekoppel het nie (of aan verkeerde groep gekoppel het), kan u dit steeds doen deur die betrokke debiteurrekeninge te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte debiteurgroep op die “Debiteurgroep1” op die konteks-kieslys te kies.

f)Debiteurgroep 2 - Alle debiteurgroepe wat u vir Debiteurgroep 2 geskep het, sal hier gelys word. Indien u debiteurgroep2 per abuis nie aan 'n debiteurrekening gekoppel het nie (of aan verkeerde groep gekoppel het), kan u dit steeds doen deur die betrokke debiteurrekeninge te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte debiteurgroep op die “Debiteurgroep2” op die konteks-kieslys te kies.

g)Copy account” (Kopieer rekening - Skep 'n kopie van 'n geselekteerde debiteurrekening. Alle inligting sal behoue bly en kan geredigeer word waar nodig. Geen dokumente of transaksie inligting sal gekopieer word nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator