Konteks-kieslys - Skep aankope vir voorkeurverskaffer1

Parent Previous Next

Skep 'n Bestelling vanaf geselekteerde Fakture en Kredietnotas vir die krediteurrekening (verskafferrekening) skep, indien die verstekverskaffer1 vir 'n voorraaditem (Aksie → Voorraaditems) gekies is.

Alvorens die opsie gebruik kan word, moet die Verstekverskaffer 1 of 2 in die Voorraditem gestel wees.

Indien geen voorkeurverskaffer vir 'n voorraaditem bestaan nie, sal 'n foutboodskap, byvoorbeeld "3-KOMP Kompressor Geen verstekverskaffer1 vir dié voorraaditem! Korrigeer eers asseblief!" vertoon word. Kliek Goed.

Om die voorkeurverskaffer te laai:

1.Gaan na Voorraaditems (Aksie-duimgids).

2.Kies die Voorraaditem.

3.Kies die krediteur (verskaffer).

4.Sleutel die Voorraadkode van die verskaffer in.

5.Kliek Stoor.

Om 'n Bestelling vir 'n voorraaditem met 'n Voorkeurverskaffer vanaf 'n Faktuur of 'n Kwotasie te skep:

1.Kies die Faktuur of Kwotasie.

2.Regs-kliek en kies Dokumente Skep aankope vir voorkeurverskaffer1 op die konteks-kieslys. 'n Bestelling vir die aantal items op die Faktuur of Kwotasie, sal geskep word.

3.Kies die Bestelling, en redigeer waar nodig.  

Die Itemnr. is die Voorraadkode van die verstekverskaffer1; gevolg die voorraadkode van die voorraaditem. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily