Konteks-kieslys - Omskep faktuur na bestelling

Parent Previous Next

Omskep faktuur na bestelling - Hierdie opsie is slegs vir die Fakture dokumenttipe beskikbaar.

Proses:

1.Kies die Fakture dokumenttipe.

2.Kies die Faktuur om na 'n Bestelling te omskep.

3.Regs-kliek en kies Dokumente Omskep faktuur na bestelling opsie op die konteks-kieslys. 'n Bevestigings-boodskap "Wil u voortgaan?" sal vertoon word.

4.Kliek Ja. Die "Krediteurrekeninge" skerm sal vertoon word.

5.Kies die krediteur (verskaffer) op die lys en kliek OK.

6.Gaan na Bestellings en redigeer die bestelling.

Die Bestelling wat vanaf 'n Faktuur omskep is, benodig die volgende spesifieke aandag:

Die spesifieke areas word kortliks toegelig:

Datum - Die stelseldatum is by verstek gegenereer. U kan dit wysig, indien nodig.

Afleweringsadres - Dit is die adres van die debiteur (kliënt / klant) sal gekopieer word.

Boodskap - Die faktuur se boodskap in reël 1 sal na die faktuur boodskap ingevoeg word. Redigeer of sleutel 'n gepaste boodskap in.reël 1 en 2. In reël 3 sal die brondokument d..i. die Faktuur nommer wat gekies was om die Bestelling te skep .

Bedrae - Die verkoopspryse is na kospryse omskep. Kontroleer die aankooppryse.

Die Uitset BTW is ook na die Inset BTW omskep.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle