Dokumentinvoer - Lys - Konteks kieslys

Parent Previous Next

Right-click to display the following context menu:

Die opsies, is soos volg:

1.Verkoopspersoon – Alle verkoopspersone wat u geskep het, sal hier gelys word. Indien u 'n verkoopspersoon per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte verkoopspersoon op die “Verkoopspersoon” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

2.Stel verslaggroep1 - Alle dokumentgroepe wat u vir Dokumentgroep 1 geskep het, sal hier gelys word. Indien u dokumentgroep1 per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte dokumentgroep op die “Stel verslaggroep1” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

3.Stel verslaggroep2 - Alle dokumentgroepe wat u vir Dokumentgroep 2 geskep het, sal hier gelys word. Indien u dokumentgroep2 per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte dokumentgroep op die “Stel verslaggroep2” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

4.Dokumente -

a)Kopieer dokument – Skep 'n presiese kopie van die geselekteerde dokument(e). U kan dan die rekening verander, indien nodig. U kan ook die dokument(e) redigeer, indien nodig.

b)Skep aankope vir verstekverskaffer1 – Skep 'n Bestelling vanaf geselekteerde Fakture en Kredietnotas vir die krediteurrekening (verskafferrekening) skep, indien die verstekverskaffer1 vir 'n voorraaditem (Aksie → Voorraaditems) gekies is.

c)Omskep faktuur na bestelling – Skep 'n bestelling vanaf geselekteerde faktuur of fakture.

Slegs beskikbaar vir Fakture en Aankoop dokumente. Ongeposteerde Fakture en Aankoop-dokumente kan geredigeer word, alvorens dit na die grootboek opgedateer (geposteer) word.

d)Omskep na kredietnota / verskafferretoere – Indien fakture dokumenttipe gekies is, sal dit 'n kredietnota skep. Indien aankope dokumenttipe gekies is, sal 'n verskafferretoere dokument geskep word.

e)Omskep dokumente na 'n enkele dokument – Dit sal, indien meer as een dokument gekies is, die geselekteerde dokumente na een dokument omskep.  

Hierdie opsie is beskikbaar vir alle dokumenttipes, behalwe Fakture en Kredietnotas.

f)Herdoen korting op dokument – Indien die dokument nog nie geposteer is nie, kan u die korting in die dokument wysig wanneer u die dokument redigeer.  

g)Verander rekening – Die opsie is slegs van toepassing op ongeposteerde dokumente. In die geval van fakture en kredietnotas kan u 'n ander debiteurrekening kies.  In die geval van aankope en verskafferretoere kan u 'n ander krediteurrekening kies.

h)Redigeer rekening – Die rekening vir die debiteur (kliënt / klant) wat op die fakture, kredietnotas en kwotasies voorkom, kan gewysig word. In die geval van aankope, verskafferretoere en bestellings, kan die rekening vir die krediteur gewysig word.

i)Skep uitstaande bestelling om te lewer – Dié opsie behoort die uitstaande bestellings vir die voorraaditem (indien daar onvoldoende voorraad is) op te dateer.

j)Kopieer na - Kopieer 'n geselekteerde dokument of geselekteerde dokumente na enige ander dokumenttipe (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies, aankope, verskafferretoere of bestellings). U kan ook die dokument(e) redigeer, indien nodig.

k)Skep aankope vir verstekverskaffer1 – Hierdie opsie is slegs vir die Fakture en Kwotasies dokumenttipe beskikbaar.

5.Druk -

a)Druk strepieskodes – Die opsie sal die vir elk van die voorraaditems op geselekteerde dokument(e) die voorraadkode, bedrag eksklusief van BTW asook die strepieskodes druk.

b)Druk etikette – Druk etikette geselekteerde dokument(e). In die geval van fakture, kredietnotas en kwotasies sal etikette vir debiteure (kliënte / klante) se posadresse gedruk word. In die geval van aankope, verskafferretoere en bestellings, sal etikette vir krediteure se posadresse gedruk word.

6.Ander opsies -

a)Invoer – U kan dié opsie kies, om dokument(e) van geldige lêers in te voer. Uitvoer lêers word in die Opstel → Uitvoer - Dokumente geskep.

b)Totale – U kan enige dokument(e) kies om die totale vir die dokumente te vertoon.

Dit sal die totaal inklusief van BTW, eksklusief van BTW asook die aantal rekords (dokumente) wat gekies is, vertoon.

c)Wys detail – Indien u die opsie kies, sal die rekening beskrywing, dokument-nommer, voorraaditem, hoeveelhede, bedrag asook enige opmerkings vertoon word wanneer die muis-wyser oor 'n reël beweeg word. Om die funksie te de-aktiveer, kan u “Versteek” kies.

d)Oopitem koppel -  Dit sal die “Oopitem koppel” skerm vir die debiteur- of krediteurrekening vir die geselekteerde dokument inisieer. U kan dan die nodige oopitem prosessering doen.

7.Inprop aksie – Sal in die onderskeie dokumentasie vir die inprop-programme gedokumenteer word.

8.Inprop massa aksie – Sal in die onderskeie dokumentasie vir die inprop-programme gedokumenteer word.

9.Dokument koppelings – Nog nie geïmplementeer nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily