Dokumentinvoer - Lys skerm

Parent Previous Next

Om dokumente te inisieer:

Druk F6, of op die Aksie-duimgids, kies Dokumente. “Fakture” behoort as die verstek dokument tipe vertoon te word. U kan enige van die verkoopdokumente (Fakture, Kredietnotas of Kwotasies) of Aankoopdokumente (Aankope Verskafferretoere of Bestellings) kies.

U kan ook op die Invoer kieslys op die  Aksie-duimgids spesifieke tipe verkoopdokumente (Fakture, Kredietnotas of Kwotasies) of Aankoopdokumente (Aankope Verskafferretoere of Bestellings) of die PVV - fakture opsie kies. Dit sal die Dokumentinvoer skerm vir die geselekteerde dokument as 'n losstaande skerm inisieer.

Daar is metodes waarop u dokumente gelys kan word (d.i. die Enkelreël metode of 'n Groeperings metode.  

Die “Enkelreël metode opsie sal soos volg vertoon word:


Die “Groeperings metode opsie sal soos volg vertoon word:

Indien die  “Enkelreël metode” opsie nie gekies (gemerk) is nie, sal die lys van dokumente, soos volg vertoon word:

Dit sal die “Trek 'n kolom na hier met u muis om op die kolom te groepeer” balk vertoon asook die kolomme met dieselfde waardes groepeer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator