Dokumente - Groepeer kolomme

Parent Previous Next

Indien die “Enkelreël metode” nie gekies (gemerk) is nie, sal die “Trek 'n kolom na hier met u muis om op die kolom te groepeer” balk vertoon word.

U kan op 'n verlangde kolom kliek en dit met die muis na bo (op die blou balk) sleep. U kan soveel kolomme as wat u nodig ag (of wat vir u sinvol is) op die blou balk sleep.

U kan ook die volgorde van dié kolomme te verander deur 'n kolom (op die blou balk) te kies en na regs of links te sleep.

Om 'n kolom van die blou balk te verwyder, kan u die volgende twee (2) sleep opsies gebruik:

1.Kies die kolom opskrif (byvoorbeeld,Verkoopspersoon”) op die blou balk en sleep dit na die eerste reël. Indien die muis-wyser 'n groot X vertoon, los die muis-kliek. Die kolom sal in die verstek (of die vorige roosteruitleg wat gestoor is), geplaas word.

2.Indien u die volgorde wil verander, kan u die kolom op die blou balk na die tweede reël (kolom opskrifte) sleep en dit na regs of links sleep. Dit sal die kolom in die verlangde posisie plaas wanneer u die muis-kliek los.

Indien u die uitleg wil behou, kliek op die Stoor roosteruitleg knoppie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator