Konteks-kieslys - Bevestig kwotasies en bestellings

Parent Previous Next

Kwotasies en Bestellings kan ook bevestig word op die "Bevestig kwotasies en bestellings" skerm wat vanaf die Invoer Bevestig (Shift+F3) kieslys op die Aksie-duimgids, geïnisieer word.

Om kwotasies te bevestig:

1.Kies Kwotasies dokumenttipe.

2.Kies die dokumente(e) om te bevestig.

3.Regs-kliek en kies Dokumente Bevestig kwotasies en bestellings opsie op die konteks-kieslys. 'n Bevestigings-boodskap "Wil u graag: (1) Kwotasie Bevestiging" (waar (1) die aantal Kwotasies is wat gekies, is en bevestig gaan word) sal vertoon word.  

Indien u meer as een kwotasie wil bevestig, druk die Ctrl sleutel en kliek op die kwotasies wat u wil bevestig.

4.Kliek Ja om voort te gaan. 'n volgende bevestigings-boodskap "Wil u graag dié Kwotasie skrap?" sal vertoon word.

Indien u die kwotasie(s) wil behou, kliek Nee. Indien u Ja kliek, sal die kwotasie(s) geskrap (permanent van die Stel Boeke verwyder) word.

5.Nadat die kwotasie(s) omskep is, sal 'n inligtings-boodskap, byvoorbeeld, "Dokument(e) geskep!  FA000018 100005 Mnr. AB Green" vertoon word.    

6.Kliek Goed. U kan dan die dokumente redigeer en die dokumente na die grootboek opdateer (posteer).


Om bestellings te bevestig:

1.Kies Bestellings dokumenttipe.

2.Kies die dokumente(e) om te bevestig.

3.Regs-kliek en kies Dokumente Bevestig kwotasies en bestellings opsie op die konteks-kieslys. 'n Bevestigings-boodskap "Wil u graag: (1) Bestelling Bevestiging" (waar (1) die aantal Bestellings is wat gekies, is en bevestig gaan word) sal vertoon word.  

Indien u meer as een bestelling wil bevestig, Druk die Ctrl sleutel en kliek op die bestellings wat u wil bevestig.

4.Kliek Ja om voort te gaan. 'n volgende bevestigings-boodskap "Wil u graag dié Bestelling skrap?" sal vertoon word.

Indien u die bestelling(s) wil behou, kliek Nee. Indien u Ja kliek, sal die bestelling(s) geskrap (permanent van die Stel Boeke verwyder) word.

5.Nadat die bestelling(s) omskep is, kan u die dokumente redigeer en die dokumente na die grootboek opdateer (posteer).

Geen inligtings-boodskap soos wat vir Kwotasies vertoon word, byvoorbeeld, "Dokument(e) geskep!  FA000018 100005 Mnr. AB Green", sal vir Bestellings vertoon word nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files