Voorraad - Herbestelverslag (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die “Herbestelverslag” lys slegs die voorraaditems wat weer bestel moet word.

Om voorraad herbestel verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Voorraad → Herbestelverslag.

2.Kies die volgende:

a)Vanaf... Tot... - Kies die voorraaditem(s).

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode" of "Voorraadbeskrywing".

c)Wys detail - By verstek is dié opsie nie gekies nie. Dit sal slegs die hoeveelhede vertoon. Om die detail te druk, merk dié opsie.

d)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die voorraaditems wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Herbestelverslag" ("Wys Detail" nie gekies nie), is soos volg:

'n Voorbeeld van die "Herbestelverslag" ("Wys Detail" gekies), is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites