Verslae - Kieslys

Previous Next

Alle verslae wat nodig is om elke aspek van u onderneming te bestuur en te beheer en te bestuur is op die Verslae-duimgids beskikbaar.

Alle verslae kan gedruk, in verskeie formate gestoor word en selfs na ontledingstate (“spreadsheets”) uitgevoer word.

Bykomend tot dié verslae, kan u die Verslagontwerper gebruik om u eie verslae te ontwerp.

Op die Verslae-duimgids, Verslae, is 'n lys van negentien (19) verslae. 'n Kort beskrywing van dié verslae, is soos volg:

1.Grootboekontleder – Druk die volgende ses (6) verslae:

a)Proefbalans

b)Inkomstestaat

c)Balansstaat

d)Standaard Kolombalanse (kolom ontleding van die Proefbalans, Inkomstestaat en Balansstaat in een verslag)

e)Begroting vs werklike

f)Huidige jaar vs vorige jaar  

Bykomend tot die bogenoemde ses (6) verslagtipes, is daar nog ses (6) verslagtipes wat na ontledingstate (“spreadsheets”) uitgevoer kan word. Die verslae is; Kolombalanse, Kolombalanse – Debiteur, Kolombalanse – Krediteur), Kolombalanse Debiet/Krediet, Kolombalanse – Debiteur Debiet/Krediet, Kolombalanse Kolombalanse – Krediteur Debiet/Krediet).

Transaksies en begrotings kan ook in T-Rekeninge ontleed en gedruk word.

2.Punt van verkope - Opkas- en Verkoopsontleding verslae vir die standaard punt-van-verkope stelsel.

3.Grootboek - Bykomend tot die verslae in die Grootboekontleder 1 / 2, is die volgende verslae beskikbaar om rekeninge in die grootboek te bestuur:

a)Begroting vs werklike (3 periodes) – Druk die Begroting vs werklike (3 periodes) verslag.

b)Grafiek - Wins/ Verlies per week – Vertoon die netto wins en / of verlies per week in 'n staafgrafiek.

c)Lys – Lys alle grootboekrekeninge (Tabel van rekeninge).

d)Transaksies - Druk verslae vir Transaksies, Transaksies - Standaard en Transaksies – Ekstra.  

4.Debiteure - Die volgende verslae is beskikbaar om rekeninge in die debiteure grootboek te bestuur:

a)Grafiek - Debiteure per week – Vertoon die totale van fakture en debiettransaksies, kredietnotas en krediettransaksies per week in 'n staafgrafiek. Dit vertoon ook die totale van dié transaksies asook die verskil.

b)Ouderdomsontleding - Verskeie ouderdomsontleding verslae kan gedruk word.

c)Lys - Lyste van kontakte, debiteure, afleweringsadresse, posadresse, details, BTW- en onderneming registrasienommers. 'n Kredietkontrolelys (kredietlimiete vs huidige balanse soos op) sal alle debiteure se beskikbare balanse lys soos op die datum waarop die lys gedruk word.

d)Druk etikette – Druk etikette vir pos- afleweringsadresse.

e)Transaksies - Druk verslae vir Transaksies, Transaksies - Oopitem, Transaksies - Standaard en Transaksies - Ekstra.

f)Uitstaande – Debiteur rekeningstate, datum verskuldig en debiteure uitstaande op datum.

5.Krediteure - Die volgende verslae is beskikbaar om rekeninge in die krediteure grootboek te bestuur:

a)Grafiek - Krediteure per week – Vertoon die totale van aankope en krediettransaksies, verskafferretoere en debiettransaksies per week in 'n staafgrafiek. Dit vertoon ook die totale van dié transaksies asook die verskil.

b)Ouderdomsontleding - Verskeie ouderdomsontleding verslae kan gedruk word.

c)Lys - Lyste van kontakte, krediteure, afleweringsadresse, posadresse, details, BTW- en onderneming registrasienommers. 'n Kredietkontrolelys (kredietlimiete vs huidige balanse soos op) sal alle krediteure se beskikbare balanse lys soos op die datum waarop die lys gedruk word.

d)Druk etikette – Druk etikette vir pos- afleweringsadresse.

e)Transaksies - Druk verslae vir Transaksies, Transaksies - Oopitem, Transaksies - Standaard en Transaksies - Ekstra.

f)Uitstaande – Krediteur betalingsadviese, datum verskuldig en krediteure uitstaande op datum.

6.Verkope - Verskeie verslae is beskikbaar om elk van die verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) te druk. Die verslae vir Fakture, is Grafiek – Verkope per week – Hoeveelhede en Verkope per week – Omset, Debiteure – Debiteur – Verkope per periode – Hoeveelhede, Verkope – Verkope per periode – Hoeveelhede en Verkope per periode – Omset en Items - Items per periode.

7.Inprop – Prysooreenkoms vir die Prysooreenkoms inprop-program.

8.Voorraad - Die volgende verslae is beskikbaar om voorraaditems te bestuur:

a)Herbestel - Die “Herbestelverslag” lys slegs die voorraaditems wat weer bestel moet word. Die “Huidige voorraadvlakke” verslag lys alle voorraaditems se voorraadvlakke.

b)Druk etikette – Druk die “Strepieskode” of die “Yagoda Strepieskode” etikette.

c)Lys - Druk 'n lys van “Alle Verkoopspryse” (Verkoopsprys 1 / 2 / 3) en 'n lys van voorraaditems se hoeveelhede en kospryse. U kan ook kies om ekstra besonderhede vir dié verslae te druk. Indien u BTW Rekeningklasse vir u voorraaditems (Opstel → Voorraadinligting – Rekeningklasse-duimgids) geskep het, kan u 'n lys van dié rekeningklasse druk.

d)Uitstaande bestellings - Druk 'n lys van voorraaditems met uitstaande bestellings.

e)Voorraad In / Uit – Die volgende twee (2) verslae is beskikbaar:

Voorraad In / Uit - Dokumente – Vertoon 'n opsomming van alle verkoops- en aankoopdokumente vir elke voorraaditem. Die “Wys detail” opsie sal die dokumente vir elke voorraaditem lys.

Voorraad In / Uit  - Vertoon 'n lys van voorraaditems en die hoeveelhede in / of uit sowel as die kospryse. Die “Wys detail” opsie sal die dokumente vir elke voorraaditem lys.

9.Punt van verkope – Verkope en Ontvangste verslae vir die “HorecaPOS” en “RetailPOS” inprop-programme.

10.Kontakte – Druk 'n lys van alle kontakte.

a)Om slegs die kontakte vir debiteure (kliënte / klante) te druk, moet u kontakte in die Debiteure → Lys - Kontakte opsie druk.

b)Om slegs die kontakte vir krediteure (verskaffers) te druk, moet u kontakte in die Krediteure → Lys - Kontakte opsie druk.

11.Kalender - U kan 'n verslag vir alle of enige kategorieë afsprake (d.i. Afspraak, Debiteurafspraak, Krediteurafspraak en / of Ure) wat in die kalender geskeduleer is of was (behalwe die “Wederkerende fakture” en die “Skep fakture” opsies), vir geselekteerde periodes of datum(s) druk.

12.Joernale - Die Joernaaltransaksies per periode verslag lys alle transaksies wat in spesifieke joernale en dokumente vir geselekteerde periodes of datum(s) geposteer is.

13.Aankope - Verskeie verslae is beskikbaar om elk van die aankoopdokumente (d.i. aankope, bestellings en verskafferretoere) te druk. Die verslae vir Aankope, is Grafiek – Aankope per week – Hoeveelhede en Aankope per week – Kosprys, Krediteure – Krediteur – Aankope per periode – Hoeveelhede, Aankope – Aankope per periode – Hoeveelhede en Aankope per periode – Kosprys en Items - Items per periode.

14.Onderneming inligting

a)Bankrekeninge – Lys die bankbesonderhede (vir tot twee (2) bankrekeninge) soos wat in die Opstel onderneming (Opstel-duimgids) ingesleutel of geredigeer is.  Die bankbesonderhede van Bankrekening 1 sal op alle debiteur rekeningstate  (Verslae → Debiteure – Uitstaande (Verslag-duimgids)) gedruk word.

b)Inligting –  Lys die volgende inligting:

Dokument opskrifte en boodskappe (tot drie (3) reëls) soos wat in die Opstel dokumente (Opstel-duimgids) ingesleutel of geredigeer is vir elk van die verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (aankope, verskafferretoere en bestellings). Hierdie inligting sal op alle dokumente druk.

Globale rekeningstaat boodskap (tot drie (3) reëls) soos wat in die Rekeningstate opstel-duimgids van die Opstel onderneming (Opstel-duimgids) ingesleutel of geredigeer is. Dié boodskap sal as 'n standaardboodskap op alle rekeningstate vir alle debiteurrekeninge gedruk word.  (Verslae → Debiteure – Uitstaande (Verslag-duimgids)).  Hierdie boodskap is addisioneel tot die vier (4) reëls wat vir die individuele debiteure (kliënte / klante) op die Afleweringsadres-duimgids ingesleutel of geredigeer is.

Verkoopsprys beskrywings – Die beskrywings wat vir Verkoopsprys 1,  Verkoopsprys 2 en Verkoopsprys 3 soos wat in die “Verkoopsprys beskrywings” velde (Voorraadinligting (Opstel-duimgids) ingesleutel of geredigeer is.

c)Koste van Verkope

Skep koste van verkope -

Ja – Koste van verkope is geaktiveer.          

Nee - Koste van verkope is nie geaktiveer nie.

Gemiddelde koste -

Ja – Gemiddelde Koste van verkope is geaktiveer.

Nee – Nuutste Koste van verkope is geaktiveer.  

15.Wisselkoerse – Lys die wisselkoerse soos wat in die (Wisselkoerse (Opstel-duimgids) ingesleutel of geredigeer is. Hierdie wisselkoerse kan gekies word wanneer verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (aankope, verskafferretoere en bestellings) geprosesseer word.

16.Dokumente - Druk lyste vir geselekteerde dokumenttipes (d.i. fakture, kwotasies, kredietnotas, aankope, bestellings of verskafferretoere).

17.Verkoopsontleding -

a)Verkoopsdokumente vir elke dokumenttipe (d.i. Fakture, Kredietnotas en Kwotasies) - U kan verslae vir die vyf (5) verslaggroepe (d.i. Debiteurgroep 1, Debiteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2 en Verkoopspersoon) druk.

b)Fakture en Kredietnotas - U kan verslae vir die vyf (5) verslaggroepe (d.i. Debiteurgroep 1, Debiteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2 en Verkoopspersoon) druk.

c)Verkope per produk - Voorraadgroep 1 en Voorraadgroep 2 - U kan verslae vir die fakture en kredietnotas van handelsvoorraaditems (Verstek tipe voorraaditem) druk.

18.BTW - Indien u vir BTW geregistreer is, behoort die verslag  vroegtydig gedruk en nagegaan te word sodat u die spertyd van u BTW opgawe sal haal.

19.Aankoopontleding -

a)Aankoopontleding vir elke dokumenttipe (d.i. Aankope, Verskafferretoere en Bestellings) – U kan verslae vir die vyf (5) verslaggroepe (d.i. Krediteurgroep 1, Krediteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2 en Verkoopspersoon) druk.

b)Aankope en Verskafferretoere - U kan verslae vir die vyf (5) verslaggroepe (d.i. Krediteurgroep 1, Krediteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2 en Verkoopspersoon) druk.

c)Aankope per produk - Voorraadgroep 1 en Voorraadgroep 2 - U kan verslae die aankope en verskafferretoere van handelsvoorraaditems (Verstek tipe voorraaditem) druk.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy