Voorraaditems - Dokumentgroepe-duimgids

Parent Previous Next

Die Dokumente-duimgids sal alle Verkoopsdokumente (d.i. Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture) of Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings) waarop die voorraaditem, gekies is, lys.

Druk dokumente

U kan op 'n geselekteerde dokument dubbel-kliek om die dokument te druk.

Oopmaak van dokumente

Regs-kliek op 'n geselekteerde dokument en kies "Open document" op die konteks-kieslys.

Indien die dokument se waarde 0 is in die Geposteerd-kolom is die dokument nog nie na die grootboek opgedateer nie (ongeposteer). U kan die dokument redigeer indien nodig.

Indien die dokument se waarde 1 is in die Geposteerd-kolom is die dokument reeds na die grootboek opgedateer (geposteer). U kan die dokument nie redigeer nie, maar slegs besigtig en die volgorde van die items en opmerkings wysig.

Die kolomme is soos volg:

1.Datum – Die dokument datum.

2.Items – Die aantal items (hoeveelhede) wat in die "Versend" veld gespesifiseer is.

3.Dokumentnr. – Die dokumentnommer.

4.Beskrywing – Beskrywing of naam van die voorraaditem.

5.Prys – Die prys is soos volg:

a)Kosprys van elke item (Eksklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope of Verskafferretoere of Bestellings).

b)Verkoopsprys van elke item (Eksklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).

6.Korting – Die persentasie korting wat op die dokument vir die item gekies is.

7.Eksklusief – Die prys is soos volg:

a)Kosprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Eksklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings).

b)Verkoopsprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Eksklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).

8.Inklusief - Die prys is soos volg:

a)Kosprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Inklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings).

b)Verkoopsprys van die aantal items (Eenheidsprys x die Aantal items) (Inklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).

9.Eenheidsprys – Die prys is soos volg:

a)Kosprys van elke item (Eksklusief van Inset-BTW) vir Aankoopdokumente (Aankope of Verskafferretoere of Bestellings).

b)Verkoopsprys van elke item (Eksklusief van Uitset-BTW) vir Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture).

10.Beskrywing - Die eenheid se beskrywing.

11.Nommer - Die rekeningkode van die debiteur (kliënt / klant) of krediteur (verskaffer).

12.Naam - Die naam van die debiteur (kliënt / klant) of krediteur (verskaffer).

13.Dokumenttipe -  Verkoopsdokumente (Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture) en Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings).

14.Geposteer - 1 = Geposteer en Ongeposteer = 0.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents