Voorraaditem - Redigeer skerm

Voorraad ››
Parent Previous Next

Voorraaditems word gekies wanneer u dokumente prosesseer. Om elke tipe voorraaditem te skep, word in die dokumentasie bespreek.

Om voorraaditems te skep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Voorraaditems of druk die F12 sleutel.

2.Kliek Nuwe. 'n leë Voorraaditem skerm - Verstek tipe voorraaditem sal vertoon word:

3.Kies en sleutel die volgende in:

a)Voorraadkode - Sleutel 'n kode vir die voorraaditem in. Die kode kan tot 15-karakters lank wees..

b)Beskrywing - Sleutel 'n beskrywing vir die voorraaditem in.

c)Strepieskode - Indien u strepieskodes ("barcodes") gebruik, sleutel die gepaste strepieskode in.

Die "EAN13 Barcode" valideer vir 13-nommers (die laaste nommer is 'n toets-nommer ("checksum number")). Indien die strepieskode nie korrek is nie, sal die etikette nie gedruk word nie.

d)Vervaardiger - Sleutel die nodige inligting van die vervaardiger in, indien beskikbaar.

e)Tipe - Verstek tipe is die verstek voorraaditem tipe. Dit word hoofsaaklik vir handelsvoorraad gebruik.

Sodra dokumente vir die voorraaditem geprosesseer word, sal die tipe nie verander kan word nie.  

Die voorraaditem tipes, is soos volg:

1.Verstek (word gebruik vir handelsvoorraad)

2.Finansiële inskrywing

3.Verkope

4.Verkope (geen voorraad)

5.Aankope

6.Aankope (geen voorraad)

7.Opsie item

8.Opsie item (geen voorraad)

9.Komponente ('BOM")

10.Komponente (Produksie)

11."Linked Sale"

f)Eenheid - Kies a gepaste eenheid (byvoorbeeld Elk, Ure, ens.).    

Die Eenhede word in Voorraadinligting (Opstel-duimgids) geskep.

g)Onaktief - By verstek, is voorraaditems aktief gestel.  

h)Pas faktuurkorting toe - Hierdie opsie is by verstek gemerk. Dit is slegs van toepassing op debiteure (kliënte / klante).

Die persentasie korting word in die "Debiteurkorting" veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids (Debiteure op die Aksie-duimgids) ingesleutel.

i)Ekstra beskrywing - U kan enige addisionele inligting of beskrywing vir die voorraaditem insleutel. (Dit is opsioneel).

j)Verslae - Voorraadgroep 1 / 2 - Kies die voorraadgroep vir die voorraaditem.

Die beskrywing van voorraadgroep 1 en / of 2 wat u in die "Naam van verslaggroep" ingesleutel het, vir Voorraadgroep 1 of Voorraadgroep 2, sal hier vertoon word.  

Kies 'n gepaste Voorraadgroep 1 en of Voorraadgroep 2 wat in (Groepe (Opstel-duimgids) ingesleutel is.

k)Voorkeurverskaffer 1 - Indien u 'n spesifieke verskaffer het waarvan u dié voorraad item gereeld aankoop, kan u die verskaffer kies. U kan ook die item kode van die verskaffer insleutel.  

l)Voorkeurverskaffer 2 - Indien u 'n alternatiewe verskaffer het waarvan u dié voorraad item kan aankoop, kan u die verskaffer kies. U kan ook die item kode van die verskaffer insleutel.  

4.Daar is vyf (5) standaard duimgidse vir  

a)Grootboek - word gebruik om die voorraaditem aan rekeninge te koppel, verkoopspryse en waardes (kostes en aantal items) te spesifiseer.

b)Dokumentgroepe - sal alle Verkoopsdokumente (d.i. Fakture, Kredietnotas, Kwotasies en Punt-van-Verkope fakture) of Aankoopdokumente (Aankope, Verskafferretoere en Bestellings) waarop die voorraaditem, gekies is, lys.

c)Beeld - Beelde (prente) vir elke voorraaditem word hier bygevoeg of geskrap. Hierdie beelde (prente) sal op die verskeie skerms vertoon.

d)Multigroep kan u veelvuldige groepe aan die geselekteerde voorraaditem koppel. Die hoof verslaggroep (Voorraadgroep 1) word op die Verslae – Verslaggroep 1 veld van die “Voorraaditem” skerm gekies. Dieselfde lys vir Voorraadgroep 1 (Voorraadgroep 1) is beskikbaar. U kan 'n ander groep hier aan dié voorraaditem koppel.

e)Uitstaande bestellings - Alle uitstaande bestellings (waar die aantal eenhede bestel meer is as die aantal eenhede versend wanneer fakture geprosesseer word) vir die debiteur (kliënt / klant) hier gelys.

Opsie item-duimgids Indien die Opsie item of Opsie item (geen voorraad) voorraaditemtipe geskep word.

Komponente-duimgids - Indien die Komponente of Komponente (produksie) voorraaditemtipe geskep word.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator