Voorraaditems - Grootboek-duimgids

Parent Previous Next

Die Grootboek-duimgids word gebruik om die voorraaditem aan rekeninge te koppel, verkoopspryse en waardes (kostes en aantal items) te spesifiseer.

Die Grootboek-duimgids, is die verstek duimgids wanneer u 'n voorraaditem kies.

Indien u ander tipe voorraaditem, kies sal sekere velde op die Grootboek-duimgids sal gedeaktiveer word.

Dié Grootboek-duimgids is vir die Verstek tipe voorraaditem.

Die opsies wat gekies en ingesleutel moet word, is soos volg:

1.Rekeningklas - U moet elke voorraaditem aan vyf (5) rekeninge (d.i. Inset-BTW, Uitset-BTW, Verkope, Koste van Verkope en Voorraadkontrole  koppel. U kan rekeningklasse skep en aan die aan vyf (5) rekeninge (d.i. Inset-BTW, Uitset-BTW, Verkope, Koste van Verkope en Voorraadkontrole)  koppel. U hoef slegs die rekeningklas te kies, om die voorraaditem outomaties aan die vyf rekeninge te koppel.

2.Laaste faktuur - Dié veld is onaktief. Die datum van die laaste faktuur wat of ander dokument waarin u vir hierdie voorraaditem gekies het, sal hier vertoon word.

3.Kostesentrum - Dié veld is by verstek onaktief. Indien u kostesentrums geaktiveer het, kan u 'n kostesentrum kies.

4.Gewig

a)Netto gewig - Sleutel in, indien van toepassing.

b)Bruto gewig - Sleutel in, indien van toepassing.

5.Verkoopspryse - Sleutel die verkoopsprys 1/2/3 eksklusief van BTW in of Inklusief van BTW in. Die Inklusief van BTW veld sal die Eksklusiewe bedrag bereken volgens die persentasie wat vir die geselekteerde BTW-rekening ingesleutel is.

Indien u die Verkoopspryse se beskrywings verander het in Voorraadinligting (Opstel-duimgids), sal u beskrywings hier vertoon word.

U kan enige van die 3 verkoopspryse kies wanneer u Fakture, Kredietnotas en Kwotasies prosesseer.

6.Waardes

a)Gemiddelde koste - U kan die gemiddelde kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die gemiddelde prys outomaties opgedateer word.

b)Totale koste - U kan die totale kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die totale kosprys outomaties opgedateer word.

c)Hoeveelheid op hande - U kan die aantal voorraaditems op hande insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die sal aantal items outomaties opgedateer word.  

d)Nuutste koste - U kan die nuutste kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die totale kosprys outomaties opgedateer word.

Nadat u die voorraaditems geskep het, kan u ook die kospryse vanaf 'n vorige rekeningkundige stelsel se rekords aanneem.

e)Herbestelvlak - Sleutel die minimum aantal voorraaditems wat u in voorraad wil hou in. Indien die aantal items hierdie vlak bereik, moet u  kan u vroegtydig voorraad bestel en / of aankoop.

f)Herbestel by - Sleutel die minimum aantal voorraaditems wat u in voorraad wil hou in. Indien die aantal items hierdie vlak bereik, moet u  kan u vroegtydig voorraad bestel en of aankoop. . Indien die voorraaditems, hierdie vlak bereik, moet u voorraad bestel en / of aankoop.

g)Minimum - Sleutel die minimum aantal voorraaditems in.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications