Voorraad - Uitstaande bestellings (Verslae kieslys)

Parent Previous Next

Indien die hoeveelheid in die “Bestel” kolom meer is as die hoeveelheid in die “Versend” kolom, sal die verskil in die hoeveelhede van die betrokke voorraaditem in fakture en kwotasies tot die Uitstaande bestellings gevoeg word.

Indien die voorraaditem weer op 'n dokument gekies word, sal die “Uitstaande bestellings” skerm vertoon word, waarin u die voorraaditem in die Uitstaande bestellings kan opdateer.

Uitstaande bestellings kan op die volgende opsies skep, redigeer, of skrap word:

Aksie → Voorraaditems  → Uitstaande bestellings-duimgids – Lys slegs die uitstaande bestellings vir alle debiteure (kliënte / klante) vir die geselekteerde voorraaditem.  

Aksie → Debiteure → Uitstaande bestellings-duimgids – Lys die uitstaande bestellings vir alle voorraaditems vir die geselekteerde debiteur (kliënt / klant).

Aksie → Invoer → Uitstaande bestellings – Lys die uitstaande bestellings vir alle voorraaditems.

Druk 'n lys van voorraaditems met uitstaande bestellings.

Om 'n lys van voorraaditems met uitstaande bestellings te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Voorraad → Uitstaande bestellings.

2.Kies die volgende:

a)Vanaf... Tot... - Kies die voorraaditem(s).

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode" of "Voorraadbeskrywing".

3.Kliek Goed.  

'n Voorbeeld van die "Uitstaande bestellings" verslag, is soos volg:

Die "Uitstaande bestellings" verslag sal die volgende inligting vertoon:

1.Debiteure - Rekeningnommer en naam van die debiteur (kliënt / klant).

2.Verwysingsbron - Die dokumentnommer en die verwysing wat in die "U verwysing" veld van die Dokument invoer skerm ingesleutel is vertoon.

3.Voorhande - Die aantal voorraaditems op hande.

4.Hoev. - Aantal eenhede op uitstaande bestelling.

5.Verkoopsprys - Die verkoopsprys per eenheid x die aantal eenhede op uitstaande bestelling (Eksklusief van BTW).

6.Korting% - Die persentasie korting wat vir die debiteur (kliënt / klant) op die "Debiteurkorting" op die Rekeningkundige-duimgids (Debiteure op die Aksie-duimgids) ingesleutel is, en indien die "Pas faktuurkorting toe" veld vir die Voorraaditem (Aksie-duimgids) gekies is, sal die Debiteurkorting persentasie hier vertoon word. Dit kon ook op fakture ingesleutel of geredigeer word.

7.Prys - Die verkoopsprys per item minus die korting persentasie (BTW uitgesluit).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework