Voorraad - Voorraaditemlys- Rekeningklasse (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Rekeningklasse kan tot vyf (5) rekeninge bevat, wat op die Grootboek-duimgids van 'n voorraaditem (Voorraaditems op die Aksie-duimgids) gekoppel kan word. Om seker te maak dat u rekeningklasse, korrek opgestel is en aan die korrekte Inset en Uitset BTW-rekeninge gekoppel is, kan u 'n verslag vir u Rekeningklasse druk.

Om 'n Rekeningklasse verslag vir u voorraaditems te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Voorraad → Voorraaditemlys.

2.Kies die "Rekeningklasse" verslag.

3.Kies die Volgorde (d.i. “ID” (rekord Id) of “Beskrywing”) vir die volgorde waarin die Rekeningklasse op dié verslag gelys moet word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Voorraaditem lys – Rekeningklasse" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks