Verkoopsontleding - Verkope per produk (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Verkope per produk verslag kan vir Voorraadgroep 1 en Voorraadgroep 2 gedruk word om die fakture en kredietnotas van handelsvoorraaditems (Verstek tipe voorraaditem) te ontleed.

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde fakture en kredietnotas in. Ongeposteerde fakture en kredietnotas is NIE in die verslag ingesluit nie.

Die verkope per produk verslag, sluit slegs die Verstek voorraaditem in. Enige ander voorraaditem tipes  (d.i. tien (10) Verkope, Verkope (geen voorraad), Aankope, Aankope (geen voorraad), Finansiële inskrywing, Opsie item, Opsie item (geen voorraad) Komponente, Komponente (produksie) en "Linked Sale") is nie in hierdie verslag ingesluit nie.

Om 'n Verkope per produk verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkoopsontleding → Verkope per produk.

2.Die "Verkope per periode - Voorraadgroep 1" is die verstek verslag. U kan "Verkope per periode - Voorraadgroep 2") kies.

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf... Tot... - Kies die voorraaditem(s).

c)Volgorde - Kies "Voorraadkode" of "Voorraadbeskrywing".

d)Wys detail - By verstek is dié opsie nie gekies nie. Dit sal slegs die opsomming van die dokumente en voorraaditems vertoon. Om die detail te druk, merk dié opsie.

e)Nuwe bladsy per item - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke voorraaditem op 'n nuwe bladsy gedruk word.

f)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die voorraaditems wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Verkope per produk - Verslaggroep 1" ("Wys detail" nie gekies nie) verslag, is soos volg:

'n Voorbeeld van die "Verkope per produk - Verslaggroep 1" ("Wys detail" gekies) verslag, is soos volg:

Bladsy 1 -

Bladsy 2 -

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites