Verkoopsontleding - Verkope per periode (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende vyf (5) verslae is beskikbaar om u fakture en kredietnotas volgens verslaggroepe te druk, te analiseer en te ontleed:

1.Verkope per periode - Debiteurgroep 1 - Druk die fakture en kredietnotas volgens debiteurgroep 1 waaraan die debiteure (kliënte / klante) gekoppel is.

2.Verkope per periode - Debiteurgroep 2 - Druk die fakture en kredietnotas volgens debiteurgroep 2 waaraan die debiteure (kliënte / klante) gekoppel is.

3.Verkope per periode - Dokumentgroep 1 - Druk die fakture en kredietnotas volgens dokumentgoep 1 waaraan die fakture en kredietnotas gekoppel is.    

4.Verkope per periode - Dokumentgroep 2 - Druk die fakture en kredietnotas volgens dokumentgoep 2 waaraan die fakture en kredietnotas gekoppel is.  

5.Verkope per periode - Verkoopspersoon - Druk die fakture en kredietnotas volgens die verkoopspersoon wat die fakture en kredietnotas geprosesseer het.  

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde fakture en kredietnotas in. Ongeposteerde fakture en kredietnotas is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om verkope per verslaggroep te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkoopsontleding → Verkope per periode.

2.Die "Verkope per periode - Debiteurgroep 1" is die verstek verslag. U kan enige van die ander vier (4) verslaggroepe kies (d.i. "Debiteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2" of "Verkoopspersoon").

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Verkope per periode - Debiteurgroep 1" verslag, is soos volg:

Bladsy 1 - (Eerste verslaggroep)

Elke verslaggroep sal op 'n nuwe bladsy gedruk word.

Bladsy 2 - (Tweede verslaggroep)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator