Verkoopsontleding - Kredietnotas (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende vyf (5) verslae is beskikbaar om u kredietnotas volgens verslaggroepe te druk, te analiseer en te ontleed:

1.Kredietnotas per periode - Debiteurgroep 1 - Druk die kredietnotas volgens debiteurgroep 1 waaraan die debiteure (kliënte / klante) gekoppel is.

2.Kredietnotas per periode - Debiteurgroep 2 - Druk die kredietnotas volgens debiteurgroep 2 waaraan die debiteure (kliënte / klante) gekoppel is.

3.Kredietnotas per periode - Dokumentgroep 1 - Druk die kredietnotas volgens dokumentgoep 1 waaraan die kredietnotas gekoppel is.    

4.Kredietnotas per periode - Dokumentgroep 2 - Druk die kredietnotas volgens dokumentgoep 2 waaraan die kredietnotas gekoppel is.  

5.Kredietnotas per periode - Verkoopspersoon - Druk die kredietnotas volgens die verkoopspersoon wat die kredietnotas geprosesseer het.  

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde kredietnotas in. Ongeposteerde kredietnotas is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om kredietnotas per verslaggroep te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkoopsontleding → Kredietnotas per periode.

2.Die "Kredietnotas per periode - Debiteurgroep 1" is die verstek verslag. U kan enige van die ander vier (4) verslaggroepe kies (d.i. "Debiteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2" of "Verkoopspersoon").

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Kredietnotas per periode - Debiteurgroep 1" verslag, is soos volg:

Bladsy 1 - (Eerste verslaggroep)

Elke verslaggroep sal op 'n nuwe bladsy gedruk word.

Bladsy 2 - (Tweede verslaggroep)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites