Aankope - Aankope - Items (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Aankope - Items per periode verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede en Kospryse vir die items.

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde aankope in. Ongeposteerde aankope is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n items per periode - aankope verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankope → Aankoopdokumente → Items.

2.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Eenheidskoste" of "Kosprys".

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Aankope - Items per periode" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source