Aankope - Aankope - Aankope (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Aankope per periode verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede en Kospryse vir die items.

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde aankope in. Ongeposteerde aankope is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n aankope per periode verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankope → Aankoopdokumente → Aankope.

2.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Eenheidskoste" of "Kosprys".

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Aankope per periode" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool