Universiële Uitleglêers

Parent Previous Next

Die volgende (3) uitleglêers kan vir alle dokumenttipes; verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) sowel as aankoopdokumente (aankope, verskafferretoere en bestellings) gebruik word:

Universele Dokumentuitleglêers

Geen kodes

10 kodes

15 kodes

Naam

TaalID

Naam

TaalID

Naam

TaalID

Dokumentuitleg (geen kodes)

TRN_906278

Dokumentuitleg (10 kodes)

TRN_906276

Dokumentuitleg (15 kodes) kodes)

TRN_906277

Indien u die Universele - Dokumentuitleglêers (een (1)) Uitleglêer vir alle dokumenttipes, word dit aanbeveel dat dié dokumenttipes op die Types-duimgids van die Nutsitems → Pasmaak taal. (Opstel-duimgids) gekontroleer word. Indien die dokumenttipe in die Meervoud is, sal Fakture as die dokument opskrif gedruk word, in plaas van Faktuur.

Indien u die Universele - Dokumentuitleglêers (een (1)) Uitleglêer vir alle dokumenttipes, word sal die bankbesonderhede van u onderneming soos wat in die Opstel ondernemings (Opstel-duimgids) ingesleutel is, ook op aankoopdokumente (aankope, verskafferretoere en bestellings) vir u krediteure (verskaffers) gedruk word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents