Dokumente - Uitleglêers

Parent Previous Next

Die verstek uitleglêers wat vir die druk van dokumente gebruik word, word in die Fakture-, Kredietnotas-, Kwotasies-, Aankope-, Verskafferretoere- en Bestellings-duimgidse in Opstel → Opstel dokumente gestel.

Spesifieke uitleglêers kan ook gestel word vir:

1.Uitleglêers vir spesifieke debiteurrekeninge: Indien geen uitleglêers op die Afleweringsadres-duimgids (d.i. Uitleglêer 1 = Fakture, Uitleglêer 2 = Kredietnotas en Uitleglêer 3= Kwotasies) gekies is, sal dié uitleglêers outomaties gebruik word.

2.Uitleglêers vir spesifieke krediteurrekeninge: Indien geen uitleglêers op die Afleweringsadres-duimgids (d.i. Uitleglêer 1 = Aankope, Uitleglêer 2 = Verskafferretoere en Uitleglêer 3= Bestellings) gekies is, sal dié uitleglêers outomaties gebruik word.

Dit sal die verstek (globale) opstelling ignoreer en die uitleglêers van die spesifieke debiteurrekening of krediteurrekening gebruik om dokumente te druk.

Bykomend tot die bogenoemde opstellings, kan u ook verskillende of ander uitleglêers kies wanneer dokumente gedruk word. Voorbeelde waar u ander dokument uitleglêers kan kies, is onder andere:

Aksie → Dokumente - Dokument keuse skerm.

Aksie → Debiteure (Dokumente-duimgids)

Aksie → Krediteure (Dokumente-duimgids)

Uitleglêers word in die “...\plug_ins\reports\DOCUMENTS\DOCUMENTS” omslag gestoor. Dié uitleglêers kan in die Verslagontwerper (Verslae-duimgids of Opstel-duimgids) geredigeer word.  

Uitleglêers is outomaties vertaalbaar. Dit sal in die taal druk waarin u TurboCASH loop (Begin → Switch language”) asook die taal wat in die Stel Boeke (Opstel → Toegangsbeheer) gekies is.

Bykomend tot die taal-koppelvlak wat vir die program en die Stel Boeke gekies is, kan u ook die taal vir debiteure (kliënte / klante) of krediteure (verskaffers) kies.

Dié taal behoort wat in Suid-Afrika gekies kan word, is “af-Afrikaans” vir debiteure (kliënte / klante) en krediteure (verskaffers) wat Afrikaans verkies en “en-South-Africa” vir debiteure (kliënte / klante) en krediteure (verskaffers) wat Engels verkies. Dit sal die dokumente (fakture, kredietnotas, kwotasies, aankope, verskafferretoere en bestellings) in dié taal druk.

Indien die belasting terminologie nie BTW of in Engels na “VAT (Value Added Tax)” vertoon word nie, moet u die korrekte taal vir u land kies. Byvoorbeeld, “af-Afrikaans” taal lêer sal BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde) vertoon en “en-South-Africa” taal lêer sal  “VAT (Value Added Tax)”  vertoon.

Die dokument uitleglêers wat vir verkoopsdokumente gekies kan word, asook die TaalID (“LanguageID”) word hier gelys.

Alle dokument uitleglêers is vertaalbaar deur die taallêers, behalwe die volgende uitleglêers wat slegs in Engels beskikbaar is:

Uitleglêers vir debiteure (kliënte / klante) – Slegs in Engels

Naam

TaalID

Faktuur Engels (geen kodes)

TRN_906262

Faktuur Engels (10 kodes)

TRN_906261

Faktuur Engels (15 kodes)

TRN_906191

Die taal waarin alle ander dokument uitleglêers vir debiteure (kliënte / klante) moet druk, kan in die “Taal” veld (Aksie → Debiteure) gestel word.


Uitleglêers vir debiteure (kliënte / klante) – Met Bankbesonderhede

Naam

TaalID

Faktuur Bankdetail (geen kodes)

TRN_906192

Faktuur Bankdetail (10 kodes)

TRN_906260

Faktuur Bankdetail (15 kodes)

TRN_906193

Dokumentuitleg (geenkodes)

TRN_906278

Dokumentuitleg (10 kodes)

TRN_906276

Dokumentuitleg (15 kodes)

TRN_906277

Toets Faktuur (Engels)

TRN_906190

Die bankbesonderhede wat in die Opstel onderneming (Opstel-duimgids) ingesleutel is, sal op die fakture druk.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease