F10:Skrap alles

Parent Previous Next

Indien u reeds 'n aantal items gekies het en / of opmerkings ingesleutel het, of selfs verkeerde dokument se transaksies gekopieer het (F11:Kopieer opsie), kan u die alle items en opmerkings skrap.

Om alle items en / of opmerkings te skrap:

1.Kliek F10:Skrap alles. 'n Bevestigings-boodskap "Is u seker dat u al die inskrywings in dié faktuur wil skrap?" sal vertoon word.

2.Indien u absoluut seker is, kliek Ja. Alle items en opmerkings sal vanuit die dokument verwyder word.  

3.U kan weer items kies en opmerkings insleutel of vanaf 'n ander dokument kopieer (F11:Kopieer opsie).

Indien u per abuis, op die F10:Skrap alles opsie gekliek het, maar wou eintlik net 'n paar een of slegs 'n paar items en / of opmerkings skrap, kliek Nee.

U kan dan slegs die enkele item(s) en / of opmerking(s), kies en die F12:^D:Dkrap opsie kliek (of die F12 sleutel of die Ctrl + D sleutels druk), om die geselekteerde items en of opmerkings te skrap.

Indien daar reeds oorhoofse korting vir dié ingesleutel was, moet u ook op die F8:Korting kliek om die oorhoofse korting na nul te stel.  

Sleutel 'n zero persentasie in en druk die Enter sleutel. Indien u weer items selekteer dal die korting nie van toepassing wees nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily