Dokument invoerskerm - Opgeposteerde dokumente

Parent Previous Next

Wanneer u 'n nuwe dokument skep, sal die dokumentnommer outomaties gegenereer word.

Dokumente kan van verskeie opsies geskep word:

Aksie → Dokumente - Nuwe knoppie vir die geselekteerde dokumenttipe.

Wederkerende fakture (Aksie → Redigeer → Wederkerende fakture) asook (Aksie → Kalender - Wederkerende fakture) afspraak kategorie.

Skep Fakture opsie (Aksie → Kalender) afspraak kategorieë vir debiteure (kliënte / klante).

Dokumente → Kopieer dokument konteks-kieslys opsie vir die geselekteerde dokumenttipe.

Dokumente → Kopieer na → Fakture, Kwotasies, Kredietnotas, Aankope, Verskafferretoere of Bestellings konteks-kieslys opsie.

Ongeposteerde dokumente kan op enige stadium geredigeer word.

Die hoeveelheid items voorhande word vir die volgende voorraaditem tipes vertoon:

Verstek

Opsieitems

Komponente

Vir die ander voorraaditem tipes sal dit nie vertoon word nie

Die dokumentinvoer skerm, bestaan hoofsaaklik uit drie (3) gedeeltes (d.i. Dokumentkop, Dokumentreëls en die Dokumentvoet).

Dokumentkop

Die boonste gedeelte van die dokument skerm, is soos volg:

1.Hoofbesonderhede – Rekeningnommer, Dokumenttipe, Dokumentnommer en die beskrywing of naam van die debiteur (kliënt / klant) of krediteur (verskaffer).

2.U verwysing – Die verwysing van die debiteur (kliënt / klant) of krediteur (verskaffer).

3.Verkoopspersoon -  Die verkoopspersoon wat die dokument geprosesseer het. Verstek verkoopspersone kan vir debiteurrekeninge (Aksie → Debiteure) gestel word. Verkoopspersone kan ook vir aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings) gekies.

4.Dokumentgroep 1 / 2 – Indien u groepe vir dokumente (Opstel → Groepe – Dokumentgroep 1 / 2) geskep het, kan u die groepe kies.

5.Datum – Die stelseldatum sal outomaties vertoon word wanneer u 'n nuwe dokument skep. U kan dit wysig, indien nodig. Indien u 'n dokument redigeer, sal die datum van die dokument wat gestoor is, vertoon word.

6.Datum verskuldig – Dié datum sal outomaties bereken word. Dié datum is die datum van dié dokument plus die aantal dae wat in die “Dae verskuldig” veld van die Rekeningkundige inligting-duimgids van dié debiteurrekening of krediteurrekening ingesleutel is.

7.Kontrarek. Standaard – Nog nie getoets nie. U kan 'n ander kontrarekening kies.  

8.Posadres – Tot drie (3) reëls vir die posadres asook die poskode. Die land kan ook gekies word.

9.Afleweringsadres - Tot drie (3) reëls vir die afleweringsadres asook die poskode. Die land kan ook gekies word.

10.Boodskap – Die boodskap is die standaardboodskap wat vir elke dokumenttipe (d.i. fakture, kredietnotas, bestellings, aankope, verskafferretoere en bestellings (Opstel → Opstel dokumente)) ingesleutel is, sal in die eerste twee reëls vertoon word. Die derde reël word as 'n verwysing na 'n ander dokument gebruik. Voorbeelde hiervan, is onder andere:

a)Indien kwotasies na fakture omskep is, sal die kwotasienommer as verwysingsnommer in die derde boodskap reël vertoon word.

b)Indien bestellings na aankope omskep is, sal die bestellingsnommer as verwysingsnommer in die derde boodskap reël vertoon word.

c)Dieselfde sal op ander dokumente van toepassing wees, byvoorbeeld, indien dokumente.

11.BTW-verwysing – Die BTW-registrasienommer wat vir die debiteur- of krediteurrekening ingesleutel is.


Dokumentreëls

Die prosessering opsies, is soos volg:

1.+Maak Kitsbyvoeg oop – Die voorraaditem opsoek skerm ('n integrale deel van die dokument skerm) waarop u voorraaditems kan kies. Die naam van dié ikoon sal na -Maak Kitsbyvoeg toe verander.

2.^D:Skrap – Skrap geselekteerde transaksies en of opmerkings.

3.F12:^N:Invoeg – Invoeg van 'n blanko reël om 'n voorraaditem te kies en / of opmerking in te sleutel.

4.F7:Eksklusief – Vertoon die bedrag eksklusief van BTW.

5.F7:Inklusief - Vertoon die bedrag inklusief van BTW.

6.F8:Korting – Spesifiseer korting vir 'n dokument.

7.F9:Opmerking – Sleutel addisionele inligting vir voorraaditems in. Elke opmerking kan tot 256 karakters bevat. Indien nodig kan u soveel opmerkings as wat u nodig ag insleutel.

8.F10: Skrap alles – Skrap alle transaksies en / of opmerkings in die dokument.

9.F11:Kopieer – Kopieer alle transaksies en / of opmerkings vanaf 'n geselekteerde dokument in dié dokument.

10.Add to backorder” Slegs op kwotasies van toepassing. Indien u nie genoegsame items in voorraad het nie om die kwotasie te voldoen wanneer dit aanvaar word nie, kan u dit op die Uitstaande bestelling voeg.

Uitstaande bestellings

Indien die hoeveelheid in die “Bestel” kolom meer is as die hoeveelheid in die “Versend” kolom, sal die verskil in die hoeveelhede van die betrokke voorraaditem in fakture en kwotasies tot die Uitstaande bestellings gevoeg word.

Indien die voorraaditem weer op 'n dokument gekies word, sal die “Uitstaande bestellings” skerm vertoon word, waarin u die voorraaditem in die Uitstaande bestellings kan opdateer.

Bykomend tot die Aksie → Invoer → Uitstaande bestellings opsie kan u ook Uitstaande bestellings-duimgidse in die volgende opsies kies:

Aksie → Voorraaditems  

Aksie → Debiteure

Verkoopspryse

Indien u tot drie (3) verkoopspryse vir 'n voorraaditem ingesleutel het, sal die verkoopspryse gelys word, wanneer u in die “Eenheid” (bedrag) kolom fokus.

U kan die globale verstek verkoopsprys 1 / 2 / 3 in die Opstel → Voorraaditems stel wat op alle debiteure (kliënte / klante) van toepassing sal wees.

U kan ook die verstek verkoopsprys 1 / 2 / 3 in die Aksie → Debiteure stel wat op 'n spesifieke debiteur (kliënt / klant) van toepassing sal wees.

Dokumentvoet

Die onderste gedeelte van die dokument skerm, is soos volg:

1.Debiteure / Krediteure – Die rekeningnommer (rekeningkode) sal vertoon word.

2.Kitsbyvoeg (kode / strepieskode / serienommer) kan ingesleutel word. Dit is ook versoenbaar met sekere strepieskode skandeerders.

3.Balanse -

a)Huidige balans – Die huidige rekeningbalans vir die debiteur of krediteur vertoon. Die balans is die kredietlimiet minus enige transaksies.

b)Kredietlimiet – Die kredietlimiet soos wat dit in die “Kredietlimiet” veld op die Rekeningkundige inligting-duimgidse in die Aksie → Debiteure en die Aksie → Krediteure ingesleutel is.

c)Beskikbare balans – Die beskikbare bedrag word outomaties bereken. Dit is die kredietlimiet minus enige transaksies). Wanneer u transaksies invoer, en die huidige balans oorskry die kredietlimiet, sal 'n waarskuwingsboodskap vertoon.

U kan die verslag van die “Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse)” verslae soos op die stelseldatum vir debiteure (kliënte / klante) (Verslae → Verslae → Debiteure → Lys) asook vir krediteure (verskaffers) (Verslae → Verslae → Krediteure → Lys) druk.

4.Std. korting% - Die persentasie korting wat in die “Debiteurkorting” veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids in die Aksie → Debiteure ingesleutel is.

5.Bruto gewig en Netto gewig – Die totale gewig van die voorraaditems sal vertoon word indien die gewig in die betrokke velde van die voorraaditems ingesleutel is.

6.Ekskl. totaal - Eksklusiewe totaal van alle voorraaditems sonder BTW word vertoon.

7.BTW – Die totale BTW bedrag sal vertoon word.

8.Totale korting – Die totale korting van alle voorraaditems (reëls) in die korting kolom sal vertoon word.  

9.Faktuurtotaal – Die totaal van die dokument (d.i. Eksklusiewe totaal plus BTW minus korting) sal vertoon word.

10.U kan die faktuurtotaal (dokumenttotaal) aanpas deur 'n nuwe inklusiewe totaal (BTW ingesluit) in te sleutel. Op die konteks-kieslys, kies “Sleutel totaal in”. Wanneer u die bedrag ingesleutel het, druk die Enter sleutel. Die bedrag sal op gedateer word en die bedrae vir die voorraaditems sal outomaties pro-rata aangepas word.

11.U kan die volgorde waarin die voorraaditems en / of opmerkings in die dokument vertoon word wysig of sorteer (konteks-kieslys (regs-kliek)). Dit sal die volgorde in die dokument uitleglêers opdateer wanneer u die dokument druk of herdruk.

12.U kan ook tussen dokument skerms navigeer deur op die onderste gedeelte van die dokument skerm te regs-kliek en na die volgende of vorige dokument te beweeg.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator