Dokumentinvoer

Parent Previous Next

Verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) asook aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings) kan vir nie-handelsvoorraad sowel as handelsvoorraad geskep word.

Dit sal outomaties die brondokumente skep wat uitgedruk of ter eniger tyd herdruk kan word. Indien u die dokumente (d.i. fakture, kredietnotas, aankope en verskafferretoere) posteer (na die grootboek opdateer), sal die nodige transaksies gegenereer word.

Nadat u 'n spesifieke dokumenttipe en 'n debiteur (kliënt / klant) vir 'n verkoopsdokument of 'n krediteur (verskaffer) vir 'n aankoopdokument gekies het, sal die dokumentinvoer skerm vertoon word.

Die debiteur (kliënt / klant) of die krediteur (verskaffer) se besonderhede sal outomaties vertoon word.

Al wat u dan nodig het om te doen, is om die items te kies, die hoeveelhede (indien dit meer as 1 is) te spesifiseer. Indien daar korting is sal dit ook vertoon word, indien die korting vir die items gestel of gespesifiseer is. U kan ook Opmerkings insleutel, indien nodig.

Die laaste stap is om die dokumente na die grootboek opdateer (posteer).

Die dokumentinvoer skerms kan op enige stadium weer geïnisieer word. Die status van die dokumentinvoer skerms is soos volg:

1.Ongeposteerde dokumente - Kan op enige stadium geredigeer word.

2.Geposteerde dokumente - U kan die geposteerde dokumente nie redigeer nie. U kan slegs die volgorde van die transaksies en opmerkings, verander deur dit op of af te skuif. Die geposteerde dokumente wys alle details soos wat dit oorspronklik ingesleutel en geredigeer was, voordat die dokument na die grootboek opgedateer (geposteer) is.

Kwotasies en bestellings kan nie na die grootboek opgedateer (geposteer) word nie.

Kwotasies moet eers bevestig word en na 'n faktuur omskep word.

Bestellings moet eers bevestig word en na 'n aankoopdokument omskep word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents