Dokumente - Lys - Boonste-balk

Parent Previous Next

Filter dokument groepe

Om dokumentgroepe te filter:

By verstek, kan dié opsie blanko wees.

U kan die volgende opsies kies:

1.Wys alle items - Alle dokumente sal gelys word.

2.Leeg - Kies om slegs die dokumente wat nie aan 'n dokumentgroep gekoppel is nie, te lys. Indien u dokumentgroep1 per abuis nie aan 'n dokument gekoppel het nie, kan u dit steeds doen deur die betrokke dokument(e) te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte dokumentgroep op die “Stel verslaggroep1” op die konteks-kieslys te kies. U kan dit vir geposteerde sowel as ongeposteerde dokumente wysig.

3.Alle dokumentgroepe wat u vir Dokumentgroep 1 geskep het, sal hier gelys word. U kan enige van die betrokke groepe kies en op die Filter knoppie kliek.

4.Om die filter te kanselleer, kies die “Wys alle items” opsie en kliek op die Filter* knoppie.

Filter spesifieke data

Om spesifieke data te filter:

1.Kies 'n kolom byvoorbeeld, “Poskode” in die eerste lys in die “Soek per” veld.

2.Kies 'n operateur (d.i. “gelyksoortig, = (is gelyk aan), < (kleiner as), > (groter as), <= (kleiner as of gelyk aan), >= (groter as of gelyk aan) of <> (tussen kleiner as en groter as).  

3.Sleutel 'n waarde in, byvoorbeeld “2000”.

4.Kliek op die Filter knoppie. Slegs die dokumente wat dié waardes bevat sal gelys word. In hierdie voorbeeld, sal  slegs die dokumente wat kleiner as die “2000” poskode is gelys word.  

5.Om die filter te kanselleer, kliek op die Skoonmaak knoppie.

Beperk die aantal reëls

Die verstek aantal reëls is 5000. Indien u dit nodig vind, kan u die aantal dokumente wat gelys moet word stel, deur die aantal (meer of minder) in die “Perk reëls” veld te spesifiseer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator