BTW (Verslae kieslys)

Parent Previous Next

Alvorens u BTW-verslae druk of BTW-opgawes indien, moet u eerstens alle joernaaltransaksies en dokumente (fakture, kredietnotas, aankope en verskafferretoere) na die grootboek opdateer (posteer).

Die volgende BTW-verslae is beskikbaar:

1.BTW per periode – Dié verslag word gebruik om u BTW-opgawes te voltooi. Dit sal 'n opsomming (of die besonderhede)  van die BTW transaksies as Uitset BTW minus Inset BTW  en die bedrag betaalbaar aan die BTW-owerheid vertoon. Indien die Inset BTW meer as die Uitset BTW is, is die BTW deur die BTW-owerheid verskuldig.  

2.BTW-verslag – Verwysing / Dokumentnr.  – Dié verslag sal die besonderhede van alle rekeninge en transaksies wat in joernale, sowel as transaksies wat in dokumente na die grootboek opgedateer (geposteer) is, en waarop BTW van toepassing is), druk.  Dit sal die BTW-kode en beskrywing sowel as die kontrarekeninge vir elke transaksie vertoon. Indien dieselfde periodes of datum(s) op die “BTW per periode” verslag gekies is, moet die eksklusiewe en BTW totale ooreenstem.  

Die Bedrag ekskl. en BTW-bedrag in die Totaal (Verslagtotaal) van die BTW-verslag - Verwysing / Dokumentnr. verslag, moet met die Totaal – Uitset-BTW – Inset BTW van dié BTW per periode verslag (indien dieselfde periodes gekies is), balanseer.

3.BTW-lys – Debiteure met BTW-id – Dié verslag sal die totale (eksklusiewe BTW-, BTW-bedrae en inklusiewe BTW bedrae) vir die fakture minus kredietnotas vir debiteure (kliënte / klante) se rekeninge in geselekteerde periodes of datum(s) opsom. Dit sal ook die onderneming se registrasienommer sowel as die BTW-registrasienommers vir elk van die debiteure (kliënte / klante) se rekeninge ingesleutel is, vertoon.

4.BTW-lys – Krediteure met BTW-id - Dié verslag sal die totale (eksklusiewe BTW-, BTW-bedrae en inklusiewe BTW bedrae) vir die aankoopdokumente minus verskafferretoere vir krediteure (verskaffers) se rekeninge in geselekteerde periodes of datum(s) opsom. Dit sal ook die onderneming se registrasienommer sowel as die BTW-registrasienommers vir elk van die krediteure (verskaffers) se rekeninge ingesleutel is, vertoon.

BTW-verslae moet ook gestoor en vir rekord- en ouditdoeleindes bewaar word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator