BTW per periode (Verslae kieslys)

Parent Previous Next

Die BTW verslae behoort vroegtydig gedruk en nagegaan te word sodat u die spertyd van u BTW-opgawe sal haal. Dit word aanbeveel dat transaksies in joernale en dokumente geposteer word voordat dié verslae gedruk word.

Om 'n BTW per periode verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies BTW. Die “BTW-lys – Debiteure met BTW-id” is die verstek verslag.

2.Kies die “BTW per periode” verslag.

3.Kies die volgende:

a)Datum - Kies “Per Periode”. Vir die doeleindes van dié illustrasie, kies “2 Maande” en “2018/03/01 / 2018/04/30”.  

Vir die doeleindes van dié illustrasie, word veronderstel, dat die BTW-registrasie sertifikaat aandui dat BTW opgawes en betalings elke tweede maand betaal moet word.

b)Wys detail – By verstek, is hierdie opsie nie gekies nie. Dit sal slegs die totale uitgesluit van BTW asook die BTW-bedrag vir elke BTW-rekening (kode) lys. Indien u dié opsie kies (merk) sal alle geposteerde transaksies in joernale en dokumente (insluitend die rekeningkode, beskrywing, land en BTW-registrasienommer, van die debiteur- en krediteurrekening lys, waar van toepassing) lys.

c)Wys BTW afsonderlik – Indien dié veld gemerk is, sal die elke BTW-rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die “BTW per periode” (“Wys detail:Nee”), is soos volg:        


Dié verslag asook die verslag wat die besonderhede van die transaksies vertoon, moet ook gestoor en vir rekord- en ouditdoeleindes bewaar word.

Dit word aanbeveel dat die “Wys detail” opsie ook gedruk word en dat dit vir rekord- en ouditdoeleindes bewaar word.


'n Voorbeeld van die “BTW per periode” (“Wys detail” en “Wys BTW afsonderlik” geselekteer), is soos volg:

Bladsy 1 – Uitset BTW - 14%

Bladsy 2 – Inset BTW – Standaardkoers - 14%

Bladsy 3 – Inset BTW – Kapitaalgoedere - 14%

Bladsy 4 – Uitset BTW – 15%

Bladsy 5 – Inset BTW – Standaardkoers - 15%


Die Bedrag ekskl. en BTW-bedrag in die Totaal (Verslagtotaal) van die BTW-verslag - Verwysing / Dokumentnr. verslag, moet met die Totaal – Uitset-BTW – Inset BTW van dié BTW per periode verslag (indien dieselfde periodes gekies is), balanseer.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily