Joernaaltransaksies per periode (Verslae kieslys)

Parent Previous Next

Die Joernaaltransaksies per periode verslag lys alle transaksies wat in spesifieke joernale en dokumente vir geselekteerde periodes of datum(s) geposteer is.

Om 'n verslag vir joernaaltransaksies per periode te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Joernale. Dokumente (druk slegs die joernaaltransaksies wat in dokumente geposteer is) is die verstek verslag.

2.Kies “Joernaaltransaksies per periode” verslag.

3.Kies die volgende opsies:

a)Periode - Kies 'n periode “Per Periode”, byvoorbeeld, “Maand” en “2018/03/01 / 2018/03/31”.  

U kan ook kies om die verslag vir 2 maande, drie maande, 4 maande, 6 maande of 'n jaar te druk. U kan ook op die “Per datum(s)” duimgids enige datum of datums in die “Vanaf datum” en die “Tot datum” velde kies.

b)Joernale – Kies 'n joernaaltipe.

c)Wys balanserende transaksies - Indien dié opsie nie gekies is nie, sal die verslag baie korter wees aangesien die balanserende transaksies vir die kontrarekeninge nie vertoon sal word nie.

d)Elke periode op 'n nuwe bladsy – Indien dié veld gemerk is, sal elke periode (byvoorbeeld, “2018/03, 2018/04, 2018/05”, ens.) op 'n nuwe bladsy gedruk word.  

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van dieJoernaaltransaksies per periode” verslag vir die aankoopjoernaal, is soos volg:

Dié verslag se besonderhede, is soos volg:

1.Joernaalnr. - Die joernaal id (nommer) wat outomaties gegenereer word.

2.Datum – Datum van die transaksie.

3.Alias – Joernaalnaam - In die geval van dokumente, sal die dokumentnommer gelys word. In die geval van joernaaltransaksies, sal die Alias (joernaalnaam) wat op elke “Joernaalinvoer” skerm ingesleutel is, vertoon word. Indien geen Alias (joernaalnaam) op  “Joernaalinvoer” skerms ingesleutel is nie, sal die joernaalnaam Alias (joernaalnaam) dieselfde as die Joernaaltipe wees.

4.Rekening – Die rekening wat op dokumente gekies is; of in die rekening opsoek van  “Joernaalinvoer” skerms gekies is.

5.Kontrarekening – Die rekening wat as die kontrarekening in die F10:Opstel op “Joernaalinvoer” skerms gekies is.

6.BTW kolom –  BTW-rekeningkode.

7.Debiet kolom – Die bedrag van die debiettransaksie.

8.Krediet  kolom – Die bedrag van die krediettransaksie.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator