Aankope - Verskafferretoere - Aankope (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Verskafferretoere per periode verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede en Kospryse vir die items.

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde verskafferretoere in. Ongeposteerde verskafferretoere is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n verskafferretoere per periode verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankope → Verskafferretoere → Aankope.

2.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Eenheidskoste" of "Kosprys".

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Verskafferretoere per periode" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy