Aankope - Verskafferretoere - Items (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Verskafferretoere - Items per periode verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede en Kospryse vir die items.

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde verskafferretoere in. Ongeposteerde verskafferretoere is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n items per periode - verskafferretoere verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankope → Verskafferretoere → Items.

2.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Eenheidskoste" of "Kosprys".

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Verskafferretoere - Items per periode" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator