Tipes Voorraaditems

Voorraad ››
Parent Previous Next

U kan enige aantal voorraaditems vir die elf (11) verskillende tipes voorraaditems skep, kopieer, skrap. U kan elk van u voorraaditems redigeer. Indien 'n voorraaditem nie geskrap kan word nie, kan u dit onaktief stel.  

Die elf (11) verskillende tipes voorraaditems is:

1.Verstek – Die voorraaditemtipe word gewoonlik vir handelsvoorraad gebruik. Dit is voorraaditems wat aangekoop en verkoop word. Die bruto wins (verkoopsprys minus aankoopprys (koste van verkope)) is op dié voorraaditem van toepassing. Die Verkope, Koste van verkope en Voorraadkontrolerekeninge word aan die tipe voorraaditem gekoppel. Die Inset BTW- en Uitset BTW-rekeninge kan ook hier gekoppel word.

2.Verkope – Die voorraadtipe word aanbeveel vir die verkope van nie-handelsvoorraad. Moet slegs aan 'n Verkoperekening en 'n Uitset BTW-rekening gekoppel te word.

3.Verkope (geen voorraad) – Die voorraadtipe word aanbeveel vir die verkope van nie-handelsvoorraad, indien hoeveelhede nie op voorraaditems van toepassing is nie. Moet slegs aan 'n Verkoperekening en 'n Uitset BTW-rekening gekoppel te word.

4.Aankope – Die voorraadtipe word aanbeveel vir die aankope van nie-handelsvoorraad. Moet aan die Koste van verkope- en die voorraadkontrole- of 'n aankooprekening en 'n Inset BTW-rekening gekoppel word.

5.Aankope (geen voorraad) – Die voorraadtipe word aanbeveel vir die aankope van nie-handelsvoorraad, indien hoeveelhede nie op voorraaditems van toepassing is nie. Moet aan die Koste van verkope- en die voorraadkontrole- of 'n aankooprekening en 'n Inset BTW-rekening gekoppel word.

6.Finansiële inskrywing – Wanneer dié tipe voorraaditem (in dokumente) gekies word, sal die opsoek skerm vir rekeninge geïnisieer word waarop u 'n grootboekrekening kan kies. Geen rekeninge (d.i. Verkope, Koste van verkope en Voorraadkontrolerekeninge) kan aan die tipe voorraaditem koppel word nie. Slegs die Inset BTW- en Uitset BTW-rekeninge kan gestel word. Verkoopspryse kan ook ingesleutel en bygewerk word.

7.Opsie item – Dié tipe voorraaditems kan u kombinasies (byvoorbeeld, groottes, porsies, kleurkombinasies, ens.) skep (Opstel → Voorraadinligting). Die opsies kan dan in die Opsies-duimgids vir die Opsie items tipe voorraaditem (Aksie →  Voorraaditems) koppel. Wanneer dokumente geprosesseer word, sal die opsies (lys) vertoon word. U kan dan die opsie kies.

8.Opsie item (geen voorraad) –  Dié tipe voorraaditems is soortgelyk aan die Opsie item (met voorraad) maar dit sal nie vir elke opsie om 'n verkoopsprys, kosprys, hoeveelhede en minimum voorraadvlakke bevat nie. Dit word ook gebruik om Aankope op verskaffer 1 te genereer.

9.Komponente (“Bills of Materials”) – Dié tipe voorraaditems kan gebruik word om komponente (d.i. ander voorraaditems vir produkte en / of dienste) tot die lys van komponente te voeg. Die Komponente is dan die klaar produk. Moet slegs aan 'n Verkoperekening en 'n Uitset BTW-rekening gekoppel te word. Handelsvoorraaditems wat aan die Komponente bygevoeg is, sal steeds in die Verkope-, Koste van verkope- en voorraadkontrolerekening hanteer word. 'n Voorbeeld van komponente tipe voorraaditem, is 'n rekenaarstelsel wat uit verskeie komponente saamgestel word en dan as 'n volledige stelsel (klaar produk) verkoop word.

10.Komponente (produksie) – Dié tipe voorraaditems is soortgelyk aan die Komponente (“Bills of Materials”) tipe voorraaditems. Dit het die funksionaliteit om die aantal eenhede wat u wil aanmekaarsit (“assemble”) of uitmekaar wil haal (“disassemble”) te spesifiseer.

11.Linked items - Nog nie gedokumenteer nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease