Beplan die kodes vir voorraaditems

Voorraad ››
Parent Previous Next

Voorraaditems word vir alle vir handelsvoorraad sowel as enige ander goedere en dienste geskep. Enige van die voorraaditems kan gekies word wanneer verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas, kwotasies en punt-van-verkope fakture) en geposteerde aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings) geprosesseer word.

'n Logiese struktuur wat op u unieke behoeftes, uitleg van u stoor, ens., gebaseer is, behoort beslis by te dra om u voorraaditems doeltreffend te bestuur.

Die voorraadkodes, indien dit oordeelkundig beplan en gestruktureer is, sal dit makliker maak wanneer u voorraaditems in dokumente moet kies. Dit sal ook struktuur verleen wanneer verslae gedruk moet word en die “Voorraadkode” as die volgorde gekies moet word.

Die volgende opsies (funksionaliteite) is beskikbaar om die beheer en bestuur van u voorraaditems te optimaliseer:

1.Tipe voorraaditem – U kan enige aantal voorraaditems vir die elf (11) verskillende tipes voorraaditems skep, kopieer, skrap. Indien 'n voorraaditem nie geskrap kan word nie, kan u dit onaktief stel.  

2.Voorraadkode – Gebruik tot 15 alfa-numeriese karakters. U kan ook die voorraadkode verander wanneer u bestaande voorraaditems redigeer.

3.Verslaggroepe – Skep Voorraadgroepe 1 en / of  Voorraadgroepe 2, soos benodig. U kan elke voorraaditem aan dié voorraadgroepe koppel.

4.Sub-rekeninge – U kan sub-rekeninge vir die Verkope-, Koste van verkope en Voorraadkontrolerekeninge skep. U kan elke voorraaditem aan die betrokke sub-rekeninge koppel.

Voorraad kan indien nodig, in groepe gekategoriseer word, deur ‘n voorvoegsel van die kode. Die Verkope-, Koste van Verkope en Voorraadrekeninge kan ook in sub-rekeninge per voorraad kategorieë verdeel word. Elke Voorraaditem kan dan aan die betrokke Verkope-, Koste van Verkope en Voorraad sub-rekeninge vir dié spesifieke kategorie gekoppel word.

Elke Voorraaditem kan aan verskillende belastingtipes gekoppel word om vir die onderskeie BTW koerse voorsiening te maak.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites