Finansiële periodes

Parent Previous Next

Finansiële aktiwiteite word gewoonlik oor 'n finansiële jaar of boekjaar gemeet. Die finansiële jaar of boekjaar word weer onderverdeel in rekeningkundige periodes waarvoor verslae bekom kan word om die onderneming se aktiwiteite met gereelde tussenposes te beoordeel.

Die rekeningkundige periodes (verslagdatums) is gewoonlik die maande (12 periodes) in 'n finansiële jaar, wat die 12 kalendermaande van die jaar verteenwoordig. Alle transaksies van 'n onderneming behoort in die periode waarin die transaksie plaasvind, ingevoer word.

Hierdie periodes dien as kruisverwysing vir die balansering van 'n Stel Boeke. Die totale vir enige periode moet gelyk aan nul wees, aangesien daar vir debietinskrywing(s) kredietinskrywing(s) met dieselfde waarde moet wees. Debiete word as positiewe syfers en krediete as negatiewe syfers op die stelsel gestoor.

Om finansiële periodes te stel:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Finansiële periodes.

2.Kies die volgende opsies:

a)Aantal - Dit is die aantal maande in u finansiële jaar. Ons beveel aan dat u 12 maande vir die 12 maande van die jaar sal gebruik. Sleutel “12” in.

b)Begindatum - Dit is die begindatum van u finansiële jaar. Die formaat van dié datum is JJJJ/MM/DD of die Windows formaat wat u gestel het. Vir die doeleindes van dié handleiding stel die finansiële jaar op “2018/03/01”.

c)Posteer na vorige jaar – Indien dié veld nie gemerk is nie, kan u nie transaksies, dokumente, ens. teen die vorige finansiële jaar (vroeër as die datum wat in die “Begindatum” veld) posteer nie. Laat dié veld langs dié “Posteer na vorige jaar” gemerk.

d)Oop vir postering - Indien dié velde nie gemerk is nie, kan u nie transaksies, dokumente, ens. teen die periodes wat in die “Eindig op” veld posteer nie. Laat dié veld langs dié “Oop vir postering” gemerk.

e)Vorige jaar – Indien die “Oop vir postering” velde in die Vorige jaar kolom nie gemerk is nie, kan u nie na finansiële periodes wat ouer as die vorige jaar periodes is, posteer nie. Laat dié veld langs dié “Oop vir postering” gemerk.

3.Kliek Goed om die wysigings te stoor.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor