Opstel-duimgids

Parent Previous Next

Die Opstel-duimgids groepeer alle funksies om u Stel Boeke op te stel en te konfigureer. Dit bestaan uit twee (2) seksies (d.i. Opstel en Nutsitems).

Die volgende sestien (16) opsies is beskikbaar:

1.Opstel onderneming - Die onderneming se besonderhede soos die adres, e-posadres, kontaknommers, onderneming se registrasie- en BTW-registrasienommers, ens. word hier ingesleutel.  Dit sal op verslae, lyste en dokumente vertoon word.

a)U kan ook kies of u verslae, dokumente en lyste outomaties na die skerm, drukker, lêer, faksimilee of e-pos gedruk moet word.

b)U kan ook u onderneming se logo wat u op dokumente en rekeningstate wil vertoon, hier laai. U moet die opsie om die logo op dokumente te druk (of nie) in die Opstel dokumente stel.

c)U kan ook die u “Windows” bedryfstelsel se datum- en geldeenheid formate hier stel.

2.Opstel dokumente – Stel die verstek opstelling vir u verkoopsdokumente (d.i. kwotasies, fakture en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. bestellings, aankope en verskafferretoere).

a)U kan ook joernaaltipes waarin u die transaksies wat u op dié dokumente invoer, na die grootboek opdateer gaan word, stel.

b)U kan ook die opskrifte en boodskappe spesifiseer wat u op die dokumente en rekeningstate vir debiteure (kliënte / klante) wil laat druk, asook of u die standaard logo, indien u dit opgestel het, op die dokumente moet vertoon.

c)Indien u op die Bladsy opstel knoppie kliek, sal die "Dialoog" skerm vertoon word waar u die drukker kan stel of spesifiseer.

d)U kan ook kies om dokumente outomaties na die grootboek te posteer wanneer joernale gedruk word.

3.Groepe - U kan tot 2 verslaggroepe vir u algemene grootboekrekeninge, debiteure, krediteure, voorraaditems en dokumente stel. U kan dan dié bestaande verslaggroepe benut om wanneer u ‘n rekening, krediteur, debiteur, voorraaditem skep, of dokumente prosesseer, deur ‘n spesifieke verslaggroep te kies. Wanneer u verslae druk, kan u ook verslae of dokumente vir ‘n spesifieke verslaggroep druk, of die volgorde waarvolgens die verslaggroepe op verslae vertoon moet word, kies.  

4.Voorraadinligting – Die volgende opsies is beskikbaar:

a)Verstek -

Verkoopspryse - Die verstek beskrywings is “Verkoopsprys 1, Verkoopsprys 2, Verkoopsprys 3”. U kan dit met u eie beskrywings vervang, asook die verstek verkoopsprys stel.

Koste van verkope - Dit is slegs van toepassing op die verstek voorraaditemtipe (handelsvoorraad). U kan  die koste van verkope aktiveer, 'n koste van verkopejoernaal kies. U moet ook besluit of u “Gemiddelde koste” of “Nuutste koste” wil gebruik.

Ander – U kan ook verskeie opsies stel vir voorraaditems en wanneer u dokumente prosesseer.  

b)Eenheid – Spesifiseer die eenheid se beskrywings vir voorraaditems, byvoorbeeld  “Elk” en “Ure”, ens.

c)Rekeningklasse – U kan rekeningklasse skep, redigeer of skrap. Elke rekeningklas kan tot vyf (5) rekeninge bevat wat op die Grootboek-duimgids van 'n voorraaditem gekoppel kan word.

5.Finansiële periodes - Stel die aantal maande en die begin van u finansiële jaar. U kan ook kies om die postering van transaksies (in joernale en dokumente) vir spesifieke periodes in die huidige jaar asook vorige jare te blokkeer.

6.Toegangsbeheer - Stel die sekuriteitsopsies in ‘n spesifieke Stel Boeke soos u gebruikers, hul wagwoorde, e-posadresse en toegangsvlakke, ens.

7.Joernaaltipes - Skep, skrap of stel die opsies vir joernale waarin u transaksies in joernale wil prosesseer. U kan ook joernaaltipes aan verkoopsdokumente (d.i. fakture, en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere) koppel (Opstel → Dokumente) waarin die transaksies wat in dokumente gegenereer word, na die grootboek te posteer.

8.Verkoopspersoon - Skep of skrap verkoopspersone wat u voorraaditems of dienste sal verkoop, te skep of te skrap. Dié verkoopspersone kan gekies word wanneer verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) wat op ‘n debiteur (kliënt / klant) betrekking het, geprosesseer word. Dié verkoopspersone kan ook vir aankoopdokumente (bestellings, aankope en verskafferretoere) gekies word.

9.Drukker – Konfigureer drukkers om verslae en dokumente te druk.

10.Werkvloei opstel – Dit is 'n inprop-program. Nog nie gedokumenteer nie.

11.Setup” - Die volgende sewe (7) opsies is beskikbaar:

a)Finansiële kategorieë – Koppel die grootboek rekeninggroepe aan Bates, Kapitaal, Laste, Inkomste en Uitgawes.

b)Rugsteunomslag – Stel die verstek plek (skyf of omslag) waarin rugsteunlêers geskep moet word.

c)Stelselparameters / Dataparameters – Stel verskeie opsies vir 'n Stel Boeke (Sien Paragraaf E.4.10.3 van MODULE E).

d)Internet – Konfigureer die Internet om verslae, lyste en dokumente aan ander instansies of persone per e-pos te stuur.

e)Punt-van-Verkope – Konfigureer en stel parameters vir die Punt-van-verkope stelsel.

f)Wisselkoerse - Skep, redigeer en skrap wisselkoerse. U kan wisselkoerse gebruik wanneer u dokumente prosesseer. Wanneer u aankoopdokumente (d.i. aankope, verskafferretoere en bestellings) sowel as verkoopsdokumente (d.i. fakture, kredietnotas en kwotasies) prosesseer, kan u die wisselkoers kies. Die dokumente sal dan in daardie wisselkoers druk.

g)Tema - Kies tussen die “Classic, Classic-large, Classic-original en Ruby” en “Random” temas.

12.Verslagontwerper - Alle verslae en dokument uitleglêers word in die “...\plug_ins\reports” omslag van u TurboCASH5 installasie omslag gestoor. U kan dié Verslagontwerper gebruik om u eie verslae te skep of om bestaande verslae te redigeer.  

13.Sakrekenaar – Inisieer die sakrekenaar.

14.Invoer – Invoer van rekeninge, debiteure, krediteure, voorraad en dokumente vanaf spesifieke lêer formate.

15.Uitvoer - Uitvoer van rekeninge, debiteure, krediteure, voorraad, dokumente en geposteerde joernale na spesifieke lêer formate.

16.Nutsitems – Die volgende sewe (7) opsies is beskikbaar:

a)Globale prosesse - Die volgende vier (4) opsies is beskikbaar:

Skoonmaak / terugstel – Dié opsie sal alle transaksies en balanse in die aktiewe (oop Stel Boeke) uitwis (skoonmaak / skrap). U kan kies om alle dokumente ook uit te wis of om alle dokumente as ongeposteer te behou.

Doen jaar-einde – Dié opsie sal die nominale rekeninge (inkomste- en uitgawerekeninge) afsluit en die wins of verlies na die behoue inkomste rekening oordra. Die nuwe finansiële jaar en die finansiële periodes sal oopgemaak word.

Kopieer vanaf 'n Stel Boeke – Dié opsie sal die data van 'n geselekteerde Stel Boeke in die oop (aktiewe) Stel Boeke kopieer. Dit sal die hele databasis van die Stel Boeke vervang.

Kanselleer geposteerde joernale / dokumente – Dit sal die transaksies in joernale en / of dokumente kanselleer en die transaksies van joernale en / of dokumente as ongeposteer stel.

Kanselleer geposteerde joernale – Alle transaksies wat in 'n geselekteerde joernaal (Aksie → Joernale) na die grootboek geposteer is, sal gekanselleer word. Dit sal alle geposteerde transaksies weer as 'n ongeposteerde joernaal beskikbaar stel en alle totale opdateer.

U kan dié joernaal dan die joernaal in geheel skrap, spesifieke transaksies skrap, transaksies byvoeg, joernaal balanseer, transaksies in die joernaal lys en dit weer na die grootboek posteer, indien nodig.

Kanselleer geposteerde dokumente – Alle transaksies wat in 'n geselekteerde verkoopsdokumente (d.i. fakture en kredietnotas) of aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere)  (Aksie → Dokumente) na die grootboek geposteer is, sal gekanselleer word. Dit sal alle geposteerde transaksies weer as 'n ongeposteerde dokument beskikbaar stel en alle totale opdateer.

U kan dan die ongeposteerde dokument redigeer indien nodig, en dit weer na die grootboek opdateer (posteer).  Indien u die ongeposteerde dokument nie na die grootboek opdateer (posteer) nie, kan u die dokument in die Redigeer → Skrap → Dokument (Aksie-duimgids) skrap.

b)Data integriteitstoets – Loop 'n a data integriteitstoets en druk 'n integriteitstoets verslag.

c)Pasmaak taal - Pasmaak (redigeer, wysig en vertaal) taallêers.  Maak aktiewe vorms toe – Maak enige aktiewe vorms (byvoorbeeld, dokument-, debiteur-, krediteur-, voorraaditem skerms, ens.)

d)Activate Plugins - By verstek, is geen inprop-programme (“plugins”) wanneer TurboCASH5 geïnstalleer is, geaktiveer nie. Hierdie opsie laat u toe om sekere of slegs geregistreerde of alle inprop-programme te aktiveer of te de-aktiveer.

e)Inprop - By verstek, is geen inprop-programme (“plugins”) op hierdie kieslys beskikbaar nie. Slegs die geaktiveerde inprop-programme, sal op die Inprop-kieslys vertoon word.

Die meeste van dié inprop-programme  ("plugins") is onder 'n kommersiële lisensie beskikbaar. U sal 'n lisensie moet aankoop waarop 'n registrasie kode en instruksies per e-pos aan u gestuur word, om die volle funksionaliteit te ontsluit.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator