Omswaai van joernaal (D<-->K)

Parent Previous Next

Omswaai van joernaal (D<-->K) - Indien die transaksies in 'n joernaal per abuis in die krediet-kolom in plaas van die debiet-kolom (of andersom) ingesleutel is, kan u dit regstel met dié opsie.  Dit sal die bedrae wat foutief in die debiet-kolom in plaas van die krediet-kolom ingesleutel is (en andersom ingesleutel is), omswaai.

Dit is goeie praktyk om die transaksies wat u in 'n joernaal ingesleutel het vir korrektheid na te gaan en te kontroleer, alvorens u dit na die grootboek opdateer of posteer.

In die volgende voorbeeld, is die bedrae in die Verkoopsjoernaal foutief in die krediet-kolom in plaas van die debiet-kolom ingesleutel.

In dien die joernaal, volgens die voorbeeld, geposteer was, sou die verkope gedebiteer word in plaas van gekrediteer word. Die debiteure se rekeninge sou ook foutief gedebiteer word.

Om transaksies in 'n ongeposteerde joernaal om te swaai:

1.Kliek op die F9: Prosesseer ikoon.

2.Op die "Prosesseer joernaal" skerm, kies die Omswaai van joernaal (D<-->K) opsie en kliek Goed.  

3.Alle bedrae bedrae sal na die teenoorgestelde kolomme oorgeplaas word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites