Skrap transaksiereëls in 'n joernaal

Parent Previous Next

Indien enkele transaksies in 'n joernaal ingesleutel is, mag dit nodig ag om geselekteerde transaksies te skrap.

Indien u per abuis 'n transaksie of transaksies in 'n joernaal geskrap het, moet u die transaksie(s) weer insleutel.

Indien u alle transaksies in 'n joernaal wil kanselleer, kan u die Skrap joernaal (Skrap alle transaksies wat in die ongeposteerde joernaal ingesleutel is) opsie kies.


Om transaksie(s) in 'n joernaal te skrap:

1.Kies die transaksie wat u wil skrap.

Druk die Ctrl sleutel in en kies die spesifieke transaksies) met 'n muis-kliek.  

2.Kliek op die ^D:Skrap ikoon (Ctrl + D). 'n Bevestigings-boodskap "Is u seker dat u dié transaksie wil skrap? (3))" ((3) is aantal geselekteerde transaksies (soos in die voorbeeld) wat u wil skrap.

3.Kliek op Ja om die geselekteerde transaksie(s) te skrap.  

Indien u die verkeerde transaksie(s) gekies het, kliek op Nee.

Dit mag dalk soms nodig wees om al die balanserende transaksies in 'n joernaal te kanselleer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool