Verkoopsontleding - Kwotasies (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende vyf (5) verslae is beskikbaar om u kwotasies volgens verslaggroepe te druk, te analiseer en te ontleed:

1.Kwotasies per periode - Debiteurgroep 1 - Druk die kwotasies volgens debiteurgroep 1 waaraan die debiteure (kliënte / klante) gekoppel is.

2.Kwotasies per periode - Debiteurgroep 2 - Druk die kwotasies volgens debiteurgroep 2 waaraan die debiteure (kliënte / klante) gekoppel is.

3.Kwotasies per periode - Dokumentgroep 1 - Druk die kwotasies volgens dokumentgoep 1 waaraan die kwotasies gekoppel is.    

4.Kwotasies per periode - Dokumentgroep 2 - Druk die kwotasies volgens dokumentgoep 2 waaraan die kwotasies gekoppel is.  

5.Kwotasies per periode - Verkoopspersoon - Druk die kwotasies volgens die verkoopspersoon wat die kwotasies geprosesseer het.  

Hierdie verslag sluit slegs bevestigde kwotasies in. Onbevestigde kwotasies is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om kwotasies per verslaggroep te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkoopsontleding → Kwotasies per periode.

2.Die "Kwotasies per periode - Debiteurgroep 1" is die verstek verslag. U kan enige van die ander vier (4) verslaggroepe kies (d.i. "Debiteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2" of "Verkoopspersoon").

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Kwotasies per periode - Debiteurgroep 1" verslag, is soos volg:

Bladsy 1 - (Eerste verslaggroep)

Elke verslaggroep sal op 'n nuwe bladsy gedruk word.

Bladsy 2 - (Tweede verslaggroep)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator