Verkope - Kwotasies - Items (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Verkope - Kwotasies - Items per periode verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Verkoopspryse, Kospryse, wins of Verlies en die Wins/Verlies persentasie, vir die items.

Hierdie verslag sluit slegs bevestigde kwotasies in. Onbevestigde kwotasies is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n items per periode - kwotasies verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkope → Kwotasies → Items.

2.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Verkoopsprys" of "Kosprys".

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Verkope - Kwotasies - Items per periode" verslag, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily