Beplan u tabel van rekeninge

Parent Previous Next

Beplan u tabel van rekeninge volgens die volgende riglyne:

Laat minstens 5 tot 10 rekeningnommers oop tussen rekeninge om voorsiening vir toekomstige uitbreidings of invoegings te maak.

Indien moontlik, lys u rekeninge in alfabetiese volgorde.

Groepeer soortgelyke rekeninge in vooropgestelde reekse, bv. 600 - 699 vir Vaste Bates.

Lys die rekeninge in die volgorde waarin u verslag wil doen.

TurboCASH maak vir 999 hoofrekeninge voorsiening. Elkeen van die rekeninge mag u ook 999 sub-rekeninge bevat. Dit behoort vir die meeste besighede voldoende te wees.

Die stel of tabel van rekeninge behoort so beplan te word dat die verskillende groepe rekeninge in sekere volgordes gegroepeer word.

Stelle boeke se hoofrekeninge tot 8-karakter kodes bestaan. In die Skeppingsassistent (Begin → Skep Stel Boeke) kan u die “Pasmaak u eie Stel Boeke (Gevorderd)” opsie kies om u eie stel boeke van niks af te skep. U moet dan die aantal karakters (vanaf 3 tot 8-karakters) kies. U moet dan die volgende drie kontrolerekeninge se rekeningkodes spesifiseer:

Behoue inkomste.

Krediteurekontrolerekening.

Debiteurekontrolerekening.

Die volgende reekse (gebaseer op die 3-karakter kodes vir die hoofrekening reeks) is slegs ‘n basiese riglyn wat u behoort te probeer volg.

ONTHOU - Dit is NIE die stel rekeninge wat u sal gebruik nie, maar slegs 'n riglyn vir die reekse.

Beskrywing

Reeks

Groep

Totale Tabel

001-999


Inkomste

001-099

Inkomste

Uitgawes

200-499

Uitgawes

Kapitaal

500-599

Kapitaal

Vaste bates

600-699

Vaste bates

Bedryfsbates

700-899

Bedryfsbates

Bedryfslaste

900-999

Bedryfslaste

 BTW-kodes vir BTW-rekening  

850-860

Bedryfslaste

Bankrekening + Positiewe balans

810

Bedryfsbates

Bankrekening – Negatiewe balans (oortrokke)

910

Bedryfslaste
In the Action →Accounts you may create, edit, delete accounts (general ledger, bank and tax) as well as enter and edit budget figures for accounts.

When creating or editing accounts you need to link the accounts to Account groups 1 and / or Account group 2. These Account groups must be linked to Financial categories.

The Action →Accounts allows you to create Reporting groups and link these Account groups to Financial categories for the Balance sheet (i.e. Assets, Capital, Liabilities) and Financial categories for the Income statement (i.e. Income and Expenses).

In addition to this, you may create Account group 1 and / or Account group 2 in Setup → Groups and link them to the Financial categories. These Account groups may also be linked to Financial categories in Setup → Setup → Financial categories.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy