Rekeninggroepe

Parent Previous Next

Sodra Rekeninggroepe 1 en / of 2 is bygevoeg is, moet u dié groepe aan een van die finansiële kategorieë (d.i. Bates, Laste, Kapitaal, Inkomste of Uitgawes) koppel.

Die volgende twee (2) opsies is beskikbaar om die rekeninggroepe aan finansiële kategorieë te koppel:

1.Aksie → Rekeninge.

2.Opstel → Setup → Finansiële kategorieë.

Die Rekeninggroepe behoort aan die Finansiële kategorieë (d.i. Inkomste, Uitgawes, Kapitaal, Bates en Laste) gekoppel te word.

Die vyf (5) Finansiële kategorieë waaraan u Rekeninggroepe gekoppel moet word, is soos volg:

1. - Inkomste - Inkomste wat uit normale besigheids aktiwiteite geïn word (byvoorbeeld verkope, konsultasie dienste, ens.) sowel as ander inkomste ontvang (byvoorbeeld rente verdien, ens.).

2. - Uitgawes - Uitgawes (kostes) wat vir normale besigheids aktiwiteite aangegaan word (byvoorbeeld, huur, skoonmaak, salarisse en lone, ens.

3. - Kapitaal - Die eienaarsbelang - Bydraes, beleggings, belang van eienaar(s). Die rekeninggroepe vir die kapitaal sal die tipe onderneming (byvoorbeeld Maatskappy, Beslote korporasie, Vennootskap of Alleen eienaar ("Sole Proprietorship"), bepaal word.

4. - Bates - Vaste bates en Korttermyn bates (Bedryfsbates)

5. - Laste - Langtermyn laste en Korttermyn laste (Bedryfslaste).

U kan soveel Rekeninggroepe skep, as wat u benodig. Wanneer die Rekeninggroepe aan die Finansiële kategorieë gekoppel is, sal dit struktuur bied aan die Inkomstestaat, Balansstaat en proefbalans, asook ander verslae.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer