Rekeninge (Grootboek)

Previous Next

Die tabel van rekeninge of die lys van rekeninge bestaan uit rekeningnommers. Elk van dié rekeninge behoort aan ‘n spesifieke rekeningtipe gekoppel te wees.  

Dit is belangrik om op die rekeningtipes wat in u lys van rekeninge sal reflekteer te let. Dié rekeningtipes, is soos volg:

Rekeningtipe

Kort Beskrywing van die Rekeningtipe

Bank

Bankrekeninge moet aan ‘n Ontvangste- en ‘n Betalingsjoernaal gekoppel word.

Algemene Grootboek

Rekeninge word of aan ‘n inkomste / uitgawe of balansstaat rekeningtipe gekoppel.

Die balansstaat rekeningtipe, moet die volgende drie (3) kontrolerekeninge bevat;

Behoue inkomste.

Krediteurekontrolerekening.

Debiteurekontrolerekening.

BTW

BTW rekeninge bevat die BTW-persentasies vir die BTW-kodes wat op die BTW-opgawes voltooi moet word.

Die volgende rekeningtipes word in die krediteure- en debiteuregrootboek bygewerk:

Rekeningtipe

Kort Beskrywing van die Rekeningtipe

Krediteure

Krediteurrekeninge bevat die kontak en ander besonderhede van die debiteure (verskaffers), boodskappe wat op betalingsadviese vertoon word, terme, afsprake, transaksies, ens.

Debiteure

Debiteurrekeninge bevat die kontak en ander besonderhede van die debiteure (kliënte / klante), boodskappe wat op rekeningstate vertoon word, terme, afsprake, transaksies, ens.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator