Lys joernaal

Parent Previous Next

Terwyl u transaksie in 'n joernaal insleutel, kan u 'n lys van die ongeposteerde transaksies in 'n joernaal druk. U kan enige foutiewe transaksies regstel, indien nodig.

Nadat u alle transaksies in 'n joernaal ingesleutel het, en die joernaal gebalanseer het, behoort u 'n lys van die transaksies te druk. U kan die lys van ongeposteerde transaksies gebruik om u brondokumente aan te heg.

Dit is goeie praktyk om die transaksies wat u in 'n joernaal ingesleutel het vir korrektheid na te gaan en te kontroleer, alvorens u dit na die grootboek opdateer of posteer.

Indien foutiewe transaksies na die grootboek opdateer of posteer is, moet daar weer transaksies geprosesseer word om die foutiewe transaksies reg te stel.  

Om transaksies wat in 'n joernaal ingesleutel is, te lys:

1.Nadat u alle transaksies in 'n joernaal ingesleutel het, en die joernaal gebalanseer het, behoort u 'n lys van die transaksies te druk.

2.Kliek op die F8:Lys ikoon. Dit sal al die transaksies wat in dié ingesleutel is, druk.

3.'n Voorbeeld van die ongeposteerde transaksies in 'n joernaal is soos volg:

4.'n Beskrywig van die nege (9) kolomme, is kortliks, soos volg:

a)Datum - Transaksiedatum.

b)Verwysings - Dit verwys na die brondokument wat in die "Verwysing" kolom van die joernaal ingesleutel is (byvoorbeeld, deposito-nommer, faktuur-nommer, verskaffer se faktuur-nommer, ens).

Balanserende transaksies se verwysingsnommer sal deur agt asteriske (********) aangedui word.

c)Beskrywing - Die beskrywing soos wat in die "Beskrywing" kolom van die joernaal ingesleutel is.

d)Rekening - Die rekeningkode (nommer) wat vir die grootboek, debiteur of krediteur gekies is. Indien BTW op die transaksie van toepassing is, en geselekteer is, sal die BTW-kode ook vertoon word.

e)Kontrarekening -Dit is die rekening waarteen balanserende transaksies gegenereer is. Die kontrarekening is die rekening wat op die Standaard-duimgids van die F10:Opstel "Opsies vir die joernaal" geselekteer is.  

f)BTW - Die BTW-kode, indien BTW op die transaksie van toepassing is, en geselekteer is.

g)BTW (Bedrag) - Die BTW-bedrag, indien BTW op die transaksie van toepassing is, en geselekteer is.

h)Debiet - Die bedrag wat oorspronklik in die debiet-kolom van die joernaal ingesleutel is en / of balanserende debiet transaksies wat gegenereer is.

i)Krediet - Die bedrag wat oorspronklik in die krediet-kolom van die joernaal ingesleutel is en / of balanserende krediet transaksies wat gegenereer is.  

5.Maak die verslag toe. Indien daar enige foute op van die transaksies opgemerk is, kan u dit nou regstel, alvorens u die joernaal na die grootboek opdateer (posteer).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle