Posteer joernaal

Parent Previous Next

Die finale proses in joernaal prosessering is om die transaksies in 'n joernaal na die grootboek op te dateer (posteer).

Alvorens u dit doen, moes u die joernaal gebalanseer het, en absoluut seker gemaak het dat die transaksies korrek is.

Dit is goeie praktyk om die transaksies wat u in 'n joernaal ingesleutel het vir korrektheid na te gaan en te kontroleer, alvorens u dit na die grootboek opdateer of posteer.

Indien foutiewe transaksies na die grootboek opdateer of posteer is, moet daar weer transaksies geprosesseer word om die foutiewe transaksies reg te stel.  

Wanneer transaksies n die grootboek opgedateer (geposteer) is, sal dié transaksies by u verslae ingesluit wees.  

Om transaksies na die grootboek op te dateer (posteer):

1.Kliek op die F6:Posteer ikoon.

2.Die transaksies sal na die grootboek opgedateer (geposteer) word.  

Posteer na vorige jaar

Wanneer u transaksies wat nie in die huidige finansiële jaar gedateer is nie, sal 'n bevestigings-boodskap "Wil u voortgaan met dié postering? Joernaal bevat transaksies wat na verlede jaar posteer!" vertoon word.

Indien die datum(s) van die transaksie(s) korrek is:

1.Indien die datum(s) korrek is, kliek Ja.

2.Die transaksies sal na die vorige jaar geposteer word.

Indien die datum(s) van die transaksie(s) foutief is:

1.Indien die datum(s) nie korrek is nie, kliek Nee.

2.Wysig die datum(s) van die transaksie(s) in die joernaal.

3.Balanseer weer die joernaal.

4.Posteer die joernaal weer.

Foutboodskap : Joernaal balanseer nie

Indien die joernaal nie balanseer nie, of nie gebalanseer is nie, sal 'n foutboodskap "Joernaal balanseer nie!" vertoon word.

1.Kliek Goed.

2.Sleutel die ontbrekende transaksie(s) in en / of balanseer die joernaal.

3.Posteer die joernaal weer.

Opdteer grootboek (posteer) joernale met die Opdateer Grootboek (F3) opsie

Met hierdie opsie kan u ook joernale na die grootboek opdateer (posteer).


Stappe voordat u 'n joernaal na die grootboek opdateer (posteer)

1.Balanseer die joernaal - Maak seker dat die debiet- en krediet-transaksies vir dieselfde waarde ingesleutel is, en / of balanseer die joernaal.

2.Lys die joernaal transaksies - Druk 'n lys van die transaksies in die ongeposteerde joernaal.

Dit is goeie praktyk om die transaksies wat u in 'n joernaal ingesleutel het vir korrektheid na te gaan en te kontroleer, alvorens u dit na die grootboek opdateer of posteer.

Indien foutiewe transaksies na die grootboek opdateer of posteer is, moet daar weer transaksies geprosesseer word om die foutiewe transaksies reg te stel.  

Om transaksies na die grootboek op te dateer (posteer):

1.Op die Aksie-duimgids, kies Opdateer grootboek (F3).  

2.Kliek op die Joernale-duimgids. Die "Opdateer joernale" skerm, sal alle joernale lys, waarin daar transaksies bestaan:

Joernaalnommers word outomaties in die Stel Boeke gegenereer.

3.Die opsies is soos volg:

a)Kies tipe - Onaktief. Slegs van toepassing op dokumente.

b)Onderdruk oopitem  - By verstek sal die oopitem skerms vertoon word, wanneer u joernale na die grootboek opdateer (posteer) vir rekeninge (debiteure, krediteure en grootboek rekeninge) wat as oopitem rekeninge gestel is. U kan die opsie kies, indien u nie die oopitem prosessering skerms vir oopitem rekeninge tydens die opdatering (postering) wil inisieer nie.

c)Vanaf ... tot - Slegs die ongeposteerde joernale se nommers sal gelys word. U kan 'n spesifieke joernaal nommer of nommers kies wat u na die grootboek wil opdateer.

Indien u slegs een joernaal wil opdateer (posteer), moet die Vanaf joernaal en Tot se joernaalnommer dieselfde wees.

d)Geselekteerde - Indien u hierdie opsie kies, sal u up die lys 'n joernaal moet kies.

Indien u meer as een joernaal wil opdateer (posteer), moet u die Ctrl sleutel indruk en u muis gebruik om meer as een joernaal te kies.

4.Kliek op die Opdateer knoppie. Die geselekteerde joernale sal outomaties na die grootboek opgedateer (geposteer) word.

Konteks kieslys opsies

Indien u 'n joernaal op die lys kies, en u regs-kliek, is daar drie (3) opsies op die konteks-kieslys:

1.Update - sal die transaksies na die grootboek opdateer (posteer).

2.Edit batch - sal die joernaalinvoer  skerm inisieer waarop transaksies kan redigeer, ens.

3.Delete batch - sal alle transaksies in die joernaal uitvee - dieselfde as die "Skrap joernaal" opsie in die F9:Prosesseer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation