Balanseer joernaal

Parent Previous Next

Alvorens u 'n joernaal na die grootboek opdateer (posteer), moet die joernaal balanseer.

Wanneer u transaksies in die debiet- en krediet-kolomme met bedrae ingesleutel het, dal dit in die totale van die joernaal balanseer.

Dit sal dan nie nodig wees om die joernaal te balanseer nie.

Indien daar 'n verskil tussen die debiet- en krediet-kolomme se totale is, moet die joernaal gebalanseer word, byvoorbeeld:

Die balanserende transaksies sal in oranje agtergrond vertoon word, byvoorbeeld:

Om 'n joernaal te balanseer:

1.Kliek op die F5:Balanseer ikoon.

2.Dit sal outomaties balanserende transaksies na die kontrarekeninge genereer.

a)Verwysing - Balanserende transaksies word deur 8 asteriske ( ******** ) aangedui.

b)Datum - Balanserende inskrywings word vir elke transaksie gegenereer en die dag waarop die transaksies ingesleutel was.

c)Beskrywing - Die balanserende transaksies se beskrywings behoort dieselfde te wees as die van die transaksies wat ingesleutel was.

Die "Konsolideer balansering" opsie op die  Standaard-duimgids van die F10:Opstel "Opsies vir die joernaal" skerm behoort nie vir enige transaksies waarop BTW van toepassing is nie, gekies te wees nie. Dit sal 'n Inligtings-boodskap "Konsolidering van reëls terwyl u BTW gebruik sal u belastingverslag affekteer! Maak asseblief seker dat indien BTW op transaksies van toepassing is dat u nie die konsolideer transaksies opsie gebruik nie!" vertoon.

In ander joernale waarop geen BTW van toepassing is nie, kan u die Konsolideer balansering opsie kies.

Die Konsolideer balansering opsie sal, wanneer u die joernaal balanseer, die transaksies opsom en 'n enkele transaksie BALANSERENDE TRANS. gevolg deur die joernaalnaam genereer.

Stappe nadat die joernaal gebalanseer is:

1.Kliek op die F8:Lys ikoon om die transaksies in die joernaal te druk.

Dit is goeie praktyk om die transaksies wat u in 'n joernaal ingesleutel het vir korrektheid na te gaan en te kontroleer, alvorens u dit na die grootboek opdateer of posteer.

2.Kliek op die F6:Posteer ikoon om die transaksies in die joernaal na die grootboek op te dateer (posteer).

Joernale kan ook in die Aksie → Opdateer grootboek  (Joernale-duimgids), na die grootboek op te opgedateer (geposteer) word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites