Wysig joernaalnaam

Parent Previous Next

U kan 'n unieke naam vir die elke joernaal insleutel. Dit sal u definitief help om 'n spesifieke joernaal te maklik te identifiseer.

Outo-joernaalnaam - kan ook geaktiveer word in die F10:Opstel - Gevorderd-duimgids - "Opsies vir die joernaal". Dit sal outomaties die stelsel-datum (byvoorbeeld, 20180331) as die joernaalnaam genereer.

Die naam van die joernaal sal tussen vierkantige hakkies [ ] op die titel-balk van dié joernaal vertoon word. Byvoorbeeld indien die Algemene joernaal se naam (alias) nie ingesleutel is nie, sal dit  Algemene jnl. [Algemene jnl.] vertoon.  

Nadat u die naam van die joernaal gestel het, sal die joernaalnaam tussen vierkantige hakkies [ ] op die titel-balk van dié joernaal vertoon word. Byvoorbeeld, indien die Algemene joernaal gebruik word om openings balanse te prosesseer,  kan u dit wysig om [OpeningsBalanse] te vertoon.

Indien u vir elke joernaal 'n naam gee, kan die spesifieke joernale in verskeie opsies geïdentifiseer word.  

Wanneer 'n joernaal op die Joernaaltipe skerm, gekies word, sal die Joernaalnaam (Alias) aan die linkerkant van die Maak oop en Kanselleer knoppies vertoon word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books